تصاویر/ دکتر احمدی‌ نژاد در مراسم چهلمین روز درگذشت پدر شهید کاوه

علاقه قلبی ما به رهبر انقلاب نشات گرفته از فطرت است