دولت بهار: حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با انتقاد از برخي افراد كه تلاش دارند به بهانه جهاني شدن، موضوع استقلال را كمرنگ كنند، افزودند: استقلال يك مرز است و كسانيكه سعي مي كنند مرزهاي ديني و عقيدتي و مرزهاي سياسي را كمرنگ و يا محو كنند، به مردم و كشور خدمت نمي كنند.


حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز (پنجشنبه) در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، در سخنان مهمي ضمن برشمردن برخي از واقعيات جهاني به تبيين «وظايف اصلي مسئولان نظام اسلامي» در شرايط حساس و پيچيده كنوني پرداختند و تأكيد كردند: «واقع بيني و ديدن نقاط مثبت فراوان در كنار برخي نقاط ضعف»، «افتخار به نسل جوان مؤمن و انقلابي»، «استفاده از ظرفيت هاي بي شمار داخلي و ملي»، «غفلت نكردن از دشمني دشمنان»، «مرزبندي صريح و شفاف با جبهه استكبار»، «نترسيدن از دشمن»، «تكيه به مردم و تقويت حركت جهادي»، «حفظ و تقويت وحدت ملي»، «توجه به فرهنگ ديني و انقلابي»، و «گفتمان سازي»، از وظايف خطير مسئولان نظام در سطوح مختلف است.
رهبر انقلاب اسلامي در ابتداي سخنان خود با اشاره به جايگاه ويژه مجلس خبرگان در مجموعه اركان نظام، گفتند: اجتماع علماء، بزرگان و مجتهدان ملت ايران در نشست هاي مجلس خبرگان همواره داراي اهميت است اما اين اهميت در برخي شرايط و دورانها مضاعف مي شود كه شرايط كنوني از جمله ي اين مقاطع است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به تحولات مهم و پيچيده ي امروز در دنيا و منطقه، «خودنگري و بازيابي وظيفه» را از جمله مسئوليت هاي اين دوران خواندند و افزودند: در چنين شرايطي همه اركان نظام از جمله مجلس خبرگان، بايد نگاه مبتكرانه و اساسي به واقعيات جهان داشته باشند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي سپس به تبيين برخي از واقعيات امروز جهان پرداختند و خاطرنشان كردند: آغاز تحولات اساسي در جهان و منطقه و آشكار شدن نشانه هاي آن در نقاط مختلف از جمله شمال آفريقا، آسيا و اروپا، يكي از واقعيات امروز است كه بايد اين نشانه ها را ديد و با رصد تحولات، آنها را مورد بررسي دقيق قرار داد.
بر هم خوردن آرامش ظاهري جبهه استكبار و قدرتهاي سنتي حاكم بر دنيا، دومين واقعيتي بود كه رهبر انقلاب اسلامي به آن اشاره كردند و گفتند: يكي از نشانه هاي بر هم خوردن اين آرامش ظاهري، بحران اقتصادي اروپا و آمريكا است كه علائم ورشكستگي اقتصادي آنها در حال آشكار شدن است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، شكست در عرصه اخلاقي و پايمال شدن انسانيت و پديدار شدن هويت اصلي تمدنِ غربي مبتني بر اومانيسم را يكي ديگر از نشانه هاي برهم خوردن آرامش ظاهري جبهه استكبار برشمردند و خاطرنشان كردند: قتل و غارت و خشونت، فساد و شهوت راني هاي مسخ كننده همچون ترويج ازدواج همجنس گرايان، حمايت صريح از تروريسم خشن و وحشي در منطقه و اهانت آشكار به مقدسات و بزرگان دين، نمونه هاي عيني از شكست تمدن غرب در مسائل اخلاقي است.
ايشان، فروريختن پايه هاي علمي و هويتي تمدن غرب، يكي پس از ديگري و نفرت عمومي از امريكا و قدرتهاي ديگر و بي‌آبرويي بين المللي آنها را از ديگر نشانه ها و واقعيات امروز جهان دانستند و افزودند: بيداري ملتها بويژه بيداري اسلامي و اوج گرفتن استقامت اسلامي واقعيت ديگري از اوضاع امروز جهان است.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به موضع گيري برخي افراد در مقابل واژه «بيداري اسلامي»، تأكيد كردند: اكنون مشخص شده است كه اين بيداري كاملاً مرتبط به اسلام بوده و اگرچه در ظاهر آن را خاموش كردند اما "روح خودباوري و احساس هويت اسلامي" هيچگاه از بين نخواهد رفت و اكنون نيز از بين نرفته است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رشد ايستادگي و بالندگي اسلامي ملت ايران و روحيه استقلال خواهي اين ملت را بعد از گذشت 35 سال، يكي از واقعيات مهم دنياي امروز برشمردند و خاطرنشان كردند: روحيه انقلابي همچنان در ملت ايران زنده است و آنچه كه در راهپيمايي 22 بهمن امسال اتفاق افتاد، يك پديده بي نظير و تأييد كننده همين موضوع است.
ايشان بعد از بيان برخي از واقعيات مهم دنياي امروز، به تبيين وظايف مسئولان نظام اسلامي در شرايط حساس  و پيچيده كنوني پرداختند.
رهبر انقلاب اسلامي در اين خصوص دوازده وظيفه را براي مسئولان نظام اسلامي مشخص كردند.

واقع بيني و ديدن نقاط قوت فراوان در كنار برخي نقاط ضعف، نخستين وظيفه اي بود كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به آن اشاره كردند و گفتند: واقعيت آن است كه انقلاب اسلامي ايران برخلاف انقلابهاي معمول در دنيا، با وجود گذشت بيش از سه دهه از پيروزي آن، همچنان سرزنده و شاداب است و از اسلام و استقلال و ايستادگي ملي و توسعه درون زا و عدالت سخن مي گويد و براي اين اهداف بزرگ، تلاش مي كند.
افتخار به نسل جوان متدين و انقلابي و قدر دانستن اين جوانان، دومين وظيفه اي بود كه رهبر انقلاب اسلامي به مسئولان گوشزد كردند و افزودند: شأن نسل جوان كنوني انقلاب، بالاتر از جوان نسل اول انقلاب است زيرا جوان امروز با وجود آنكه پيروزي انقلاب و مسائل بعد از آن را نديده و در معرض انواع آسيب هاي ناشي از فضاي مجازي و ماهواره ها نيز قرار دارد اما متدين است و پاي انقلاب ايستاده است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي توجه به ظرفيت هاي بي شمار داخلي و ملي و استفاده از آنها را يكي ديگر از وظايف مسئولان دانستند و خاطر نشان كردند: خوشبختانه مسئولان كشور از جمله مسئولان دولت جديد، همه از ظرفيت هاي بي شمار داخلي آگاهند و بر لزوم استفاده از آنها معتقدند.
ايشان افزودند: همين ظرفيت هاي فراوان داخلي بود كه مجموعه مسئولان نظام را به موضوع اقتصاد مقاومتي رهنمون كرد.
رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه غفلت نكردن از دشمني دشمنان يكي ديگر از وظايف مهم مسئولان است، گفتند: تا هنگامي كه نظام اسلامي و ملت ايران بر اصول اسلام و انقلاب و استقلال، پايبند است، دشمن از دشمني خود دست بر نخواهد داشت بنابراين نبايد از دشمن غافل شد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تأكيد كردند: جبهه استكبار نسبت به ملت ايران، كينه عميقي دارد و امروز همه، عمق كينه و بغض دشمنان را در صحبتهاي آنها مي بينند.
ايشان اجرايي كردن سياستهاي اقتصاد مقاومتي را از ديگر وظايف مسئولان دانستند و افزودند: دشمن با وجود بغض و كينه عميق، از مقابله با نظام اسلامي و ملت ايران عاجز است و به دليل اين عجز، به تحريم روي آورده و خود آنها نيز مي‌دانند كه ابزار تحريم از ابتداي انقلاب تاكنون، بي فايده بوده است.
رهبر انقلاب اسلامي، تهديد نظامي لفظي مقامات امريكايي را نشانه بي فايده بودن تحريم ها دانستند و خاطرنشان كردند: اتفاق نظري كه امروز در ميان رؤساي سه قوه و همچنين مسئولان دولتي اعم از رئيس جمهور محترم و وزرا درخصوص اجراي اقتصاد مقاومتي وجود دارد نويد دهنده آن است كه به لطف خدا، اقتصاد مقاومتي بر تحريم ها و ترفندهاي دشمنان فايق خواهد آمد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، «تكيه به مردم و حركت جهادي» را يكي ديگر از وظايف مهم مسئولان برشمردند و گفتند: از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون، در هر مقطعي كه مردم به وسط ميدان آورده شدند و با نام خدا، حركت جهادي آغاز شد، پيروز آن ميدان بوديم كه نمونه هاي عيني آن، پيروزي انقلاب اسلامي و پيروزي در هشت سال دفاع مقدس است.
ايشان، توجه دائمي مسئولان و مقايسه شرايط كنوني و توانايي هاي امروز با شرايط سال هاي قبل را يكي از وظايف دانستند و درخصوص هشتمين وظيفه مسئولان افزودند: مسئولان بايد با جبهه دشمن مرزبندي صريح و شفاف داشته باشند، بخصوص در شرايط كنوني.
رهبر انقلاب اسلامي تأكيد كردند: برخي در اين خصوص مغالطه مي كنند و اينگونه القا مي كنند كه مرزبندي به معناي قطع رابطه با دنيا است در حاليكه مرزبندي با جبهه دشمن، همانند مرزهاي جغرافيايي، نسبت ما و دشمن را مشخص مي كند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با انتقاد از برخي افراد كه تلاش دارند به بهانه جهاني شدن، موضوع استقلال را كمرنگ كنند، افزودند: استقلال يك مرز است و كسانيكه سعي مي كنند مرزهاي ديني و عقيدتي و مرزهاي سياسي را كمرنگ و يا محو كنند، به مردم و كشور خدمت نمي كنند.
ايشان خاطرنشان كردند: كسي مخالف ارتباط با جهان نيست اما بايد مشخص شود كه با چه كشورهايي ارتباط داشته باشيم و اين ارتباط چگونه باشد.
رهبر انقلاب اسلامي همچنين با انتقاد از كسانيكه به بهانه برخي مشكلات، افرادي را كه استقامت كرده اند، ملامت مي كنند، گفتند: برخي تصور نكنند كه اگر ما تسليم دشمن شويم، مشكلات حل خواهد شد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي افزودند: من از مسئولان كشور كه در مقابل دشمن موضع صريح مي گيرند و منفعل نبودن ملت ايران و انقلاب اسلامي را صراحتاً اعلام مي كنند، واقعاً تشكر مي كنم و اينگونه موضع گيريهاي صريح در مقابل دشمن، بايد بصورت گفتمان درآيد.
ايشان، وظيفه ديگر مسئولان را، «بيمناك نشدن از دشمن و اتكاء به خداوند» دانستند و تأكيد كردند: امروز دشمنان ملت ايران جزو بدنام ترين ها هستند. دولت امريكا در سطح بين المللي به عنوان يك بازيگر خشن و جنايتكار و ناقض حقوق انسانها شناخته مي شود و در داخل امريكا نيز به عنوان يك رژيم دروغگوي مزوّر شناخته شده است و امروز اعتماد مردم امريكا به دولت خودشان در پايين ترين سطح قرار دارد.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: بنابر اين نبايد از چنين دولت بي آبرويي به خود ترس راه داد و اگر با خدا و براي خدا باشيم، قطعاً خداوند به ما كمك خواهد كرد.
«حفظ و تقويت وحدت ملي» اعم از وحدت مذهبي و وحدت اقوام در كشور دهمين وظيفه اي بود كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي براي مسئولان بيان كردند.
ايشان توجه به فرهنگ ديني و انقلابي را يكي از وظايف خطير مسئولان دانستند و با اشاره به اظهار نگراني نمايندگان مجلس خبرگان از مسائل فرهنگي كشور، تأكيد كردند: من هم از مسائل فرهنگي نگرانم و در اين نگراني نمايندگان محترم خبرگان سهيم هستم.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: دولت محترم بايد به اين موضوع توجه كند و مسئولان فرهنگي نيز بايد توجه داشته باشند كه چه مي كنند، زيرا در مسائل فرهنگي نمي‌توان بي ملاحظگي كرد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي خاطرنشان كردند: مسئله فرهنگ مهم است زيرا اساس ايستادگي و حركت نظام اسلامي، مبتني بر حفظ فرهنگ اسلامي و انقلابي و تقويت جريان فرهنگي مؤمن و انقلابي است.
ايشان گفتند: واقعاً همه بايد قدر جوانان مؤمن و انقلابي را بدانند زيرا همين جوانان هستند كه در روز خطر، سينه سپر مي كنند.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به كثرت جوانان مؤمن و انقلابي در عرصه فرهنگ و ديگر عرصه ها، تأكيد كردند: كساني كه به اين جوانان با بدبيني نگاه مي كنند و تلاش دارند آنها را منزوي كنند، به انقلاب و كشور خدمت نمي كنند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي افزودند: البته اين جوانان مؤمن و انقلابي هيچگاه منزوي  نخواهند شد.
آخرين وظيفه اي كه رهبر انقلاب اسلامي براي مسئولان مطرح كردند، گفتمان سازي بود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي گفتند: مطالبي كه گفته شد بايد بصورت گفتمان و باور عمومي درآيد كه لازمه آن هم تبيين منطقي و عالمانه اين مسائل، به دور از زياده‌روي هاي گوناگون و با زبان خوش است.
در ابتداي اين ديدار آيت‌الله مهدوي كني رئيس مجلس خبرگان رهبري با اشاره به برگزاري دو روزه پانزدهمين اجلاس خبرگان، از حضور اكثريت قريب به اتفاق اعضا در اين اجلاس تشكر و نكاتي درخصوص مباحث مطرح شده بيان كرد.
همچنين آيت‌الله يزدي نايب رئيس مجلس خبرگان، گزارشي از نشست دو روزه مجلس خبرگان ارائه كرد.
بررسي روند مذاكرات هسته اي و تأكيد بر حفظ حقوق هسته اي كشور، تبيين مسائل اقتصادي و لزوم توجه به بانكداري بدون ربا، تأكيد بر اهميت و اجراي اقتصاد مقاومتي و پرهيز از شعار زدگي در اين باره، حمايت از دولت، و نگراني اعضاي خبرگان از مسايل فرهنگي از جمله نكاتي بود كه نايب رئيس مجلس خبرگان در گزارش خود از آنها به عنوان مهمترين محورهاي مباحث، نطق‌ها و مذاكرات اعضاي مجلس خبرگان در اجلاسيه اخير ياد كرد.