نوه صدر اعظم ايران "امير كبير" آذرماه سال جاري در سن 100 سالگي در كرج دار فاني را وداع گفت ولي خبر مرگش تا به امروز منتشر نشده بود. 
 
به گزارش مهر، زهراسلطان شاهزاده عزت السلطنه نوه دختري مظفرالدين شاه قاجار، آخرين بازمانده خاندان امير كبير بعد از سپري كردن يك قرن در اين دنيا، روزهاي آخر زندگي خود را در يكي از آسايشگاه هاي استان البرز گذراند و در پاييز امسال ديده از جهان فرو بست. 

 مرگ نوه

وي به علت كهولت سن در روزهاي پاياني عمرش تشخيص بسياري از موضوعات برايش دشوار بود. خبر مرگ اين بانو بعد از گذشت سه ماه، اكنون منتشر شده است و علت اين تاخير در اعلام فوت وي معلوم نيست. 
 
مسئولين آسايشگاه محل نگهداري وي واقع در منطقه گلشهر كرج ضمن بيان اينكه وي سه ماه پيش فوت كرده است از ارائه اطلاعات بيشتر خودداري كردند.