در محرم قرار داریم . ضمن عرض تسلیت به تمام ولایت مداران

امام علی ع را چه قشری شهید کردند ؟

......


به طور خلاصه بگم , همه میدانیم که امام علی را ابن ملجم لعنتی شهید کردند ...

شما میدانید ابن ملجم لعنتی که بود ...

ابن ملجم یکی از یاران پیامبر بود که در جوانی ادعای دوستی امام علی ع را داشت . و در جنگهای بسیاری با پیامبر و حضرت علی ع جنگیده .....

یک روز ابن ملجم لعنتی دست در گردن حضرت علی ع انداخته بود و راه می رفتند ؛ پیامبر ص از این صحنه را مشاهده می کنند ؛ و به این لعنتی می فرمایند : ایا حضرت علی ع را دوست داری . ابن ملجم مرادی لعنت اله علیه میگه و ادعا میکنه که  بله بخدا حاضر جانم را فدای حضرت علی ع کنم ... پیامبر می فرمایند : در آینده حضرت علی ع به دست تو شهید می شود ... ابن ملجم مرادی لعنتی با ادعا می کنه و شمیرش را به حضرت علی ع میدهد و مینشیند و با گریه مگوید : من حضرت علی ع را دوست دارم , و نخواهم او را کشت ؛ یا علی ع مرا بکش تا در اینده من که دوستدار شمایم قاتل شما نباشم .....

حضرت می فرمایند : بلند شو ما قصاص قبل از جرم نمی کنیم . (( ما کس را هم که جرمی انجام میده می بخشیم تو که هنوز جرمی انجام نداده ای))...

یا زبیر - طلحه که اینها هم که ادعاشون میشد از یاران حضرت بودند, فقط زودتر از ابن ملجم حضرت را رها کردند...

همین زبیر و طلحه میگند حتی در روز سقیفه طرف حضرت بودند و در تشیع جنازه حضرت زهرا شرکت کردند حتی زبیر را میگن در روزی که حضرت را می خواستند برای بیعت ببرند زدند ...

حالا نمی خوام در مورد این لعنتی ها بگم .. فقط بگم

چه شد که ابن ملجم مرادی لعنتی  و زبیرو طلحه که ادعاشون می شد ازیاران نزدیک و خصوصی حضرت بودند از آن مقام به پستترین جا رسید یعنی دشمنی با ولایت زمان با امام زمان خودشان را پیش گرفتند ....

  (( پیامبر و حضرت علی و دیگر امامان و پیامبران از این یاران کم نداشته اند... اگر خدا بخواهد در اینده کمی بازگو میکنم ))..