«هیچ کدام از افراد کابینه دولت قبل در ارتباط با مه آفرید محکومیت پیدا نکردند و تعاملات مجرمانه ای که صحبت آن بود اصلا تحقق خارجی پیدا نکرد و هیچ کس به علت رابطه خاص با مه آفرید امیرخسروی در حد کابینه آقای احمدی نژاد محکومیت پیدا نکرد و تحت تعقیب قرار نگرفت و مساله مربوط به رانت خواری ناشی از واگذاری ۵۰ و نیم درصد فولاد خوزستان نیز شایعه بود.»

(غلامعلی ریاحی، وکیل مه آفرید خسروی، در گفتگو با ایرنا، ۲۶ بهمن ۱۳۹۲)

پی نوشت: متن کاملش را هم بخوانید. نکات جالبی دارد. بگذریم از تیتر ناجوانمردانه ای که ایرنا انتخاب کرده است برای گفتگو.