شرق نوشت: «تركان» بناي پاسخگويي به صحبت‌هاي بقايي را ندارد. مشاور ارشد رييس‌جمهوري و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد گفت: «دولت تدبير و اميد امروز كارهاي مهم‌تري از پاسخ دادن به گفته‌هاي ديگران دارد. امروز مساله مردم حل‌شدن بحران‌هاي سياست خارجي، مسايل اقتصادي، بيكاري و... است نه «احمدي‌نژاد» و «بقايي». پرونده آنها موجود است و كارنامه‌شان هم قابل‌ دفاع نيست.»
«تركان» افزود: «از رسانه‌هاي وزين هم انتظار مي‌رود كه مسير اعتدال را گم نكنند و با تدبير و عقلانيت، دولت را در حل اين مسايل مهم كمك كنند نه اينكه به بحث‌هاي نازل اين‌چنيني دامن بزنند.» ديروز «حميدرضا بقايي» معاون اجرايي دولت سابق «اكبر تركان» را متهم كرد كه چون از معاونت وزارت نفت در دولت پيشين بركنار شده حالا عليه دولت سابق صحبت مي‌كند.