دولت بهار: وي در پايان سخنان خود گفت: ما به جاي اينكه نگران غرب باشيم سعي كنيم وضعيت مملكت خودمان را حل كنيم. بنده كشور اسرائيل را به رسميت مي‌شناسم چراكه سازمان ملل آن را به رسميت شناخته است.فارس نوشت:
صادق زيباكلام عضو هيات علمي دانشگاه تهران در مناظره‌اي با موضوع «تعامل انقلاب اسلامي با غرب» با حضور عبدالله گنجي گفت: من در گذشته تضاد و مبارزه ايدئولوژيك جمهوري اسلامي با غرب را متاثر از ميراثي كه از جريان چپ ماركسيستي به جريانات انقلابي رسيده بود، مي‌دانستم اما الان معتقدم شروع ستيز جمهوري اسلامي با غرب از جايي بود كه مسلمانان انقلابي در سال 58 جا پاي ماركسيست‌ها گذاشت و همان باورهاي آنان را پذيرفتند.

وي افزود: ضديت جريانات اسلام‌گرا با غرب كه نقطه تحقق آن با اشغال سفارت همراه بود به خاطر رقابت نفس‌گيري بود كه بين ماركسيست‌ها و بچه مسلمانان وجود داشت. اين رقابت آنقدر جدي بود كه اين بچه‌ها تنها با گلوله به هم شليك نمي‌كردند البته دست بالا به ماركسيست‌ها تعلق داشت به همين خاطر از طرف ياران امام(ره) قول و قرارهايي با سفارت آمريكا در ايران گذاشته شد و «شان من» عنوان مي‌كند كه من ديدم آقاي بازرگان، بهشتي و موسوي اردبيلي به سفارت مي‌آمدند و مذاكره مي‌كردند.

استاد علوم سياسي ادامه داد: ماركسيست‌ها جريانات اسلام‌گرا را به حالت تدافعي كشيده بودند و اين جريانات تلاش مي‌كردند تا از سلامت انقلاب دفاع كنند و بعد از اشغال سفارت آمريكا موازنه به سرعت به نفع مسلمانان انقلابي برگشت و آن هيبت انقلابي براي جريانات اسلام‌گرا به وجود آمد و رهبران انقلاب نيز با همه وجود به اين جريان پيوستند چون متوجه شدند هيبت و پرستيژ اجتماعي براي آنان به وجود مي‌آورد و از اين طريق مي‌توانند رقباي خود را قلع و قمع كنند. شنل آمريكاستيزي كه بر دوش رهبران انقلاب ايران افتاد باعث شد آنان به راحتي اين شنل را از دوش خود بر ندارند.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران با اشاره به تفاوت روحيه انقلابي در سال 58 و 92 گفت: در سال 58 چهره‌هاي متشخص انقلابي كساني بودند كه با امپرياليست آمريكا مبارزه مي‌كردند و مانند الان نبود كه پرستيژ انقلابي را افرادي مانند نلسون ماندلا داشته باشند كه بعد از روي كار آمدنش يك نفر را هم اعدام نكرد.

وي افزود: زماني كه ما قبول كرديم گروگان‌ها را آزاد كنيم نتوانستيم هيچ امتيازي از آمريكا بگيريم و حال كسي نيز از بيانيه الجزاير دفاع نمي‌كند. در مورد مسئله هسته‌اي نيز اين داستان در حال تكرار شدن است.

زيباكلام با طرح اين سوال كه چه شد اين جريان آمريكاستيزي ادامه پيدا كرد، گفت: در ايران موج امپرياليسم‌ستيزي ادامه پيدا كرد اما اين موج در جهان ادامه پيدا نكرد بدين خاطر كه جمهوري اسلامي خود را يك نظام ايدئولوژيك تعريف مي‌كند. تفاوت ما با تركيه و ديگر كشورهاي اسلامي اين است كه آنان مسلماناني هستند كه در يك انتخابات دموكراتيك نصف+1 را به دست آوردند و به قدرت رسيدند اما ما اين نگاه را نداريم و نگاهمان به نظام جمهوري اسلامي يك نگاه ايدئولوژيك است كه مركز همه خوبي‌ها است.

وي ادامه داد: اين نظام به طور طبيعي خود را رقيب جلوه مي‌دهد و وارد پيكار مي‌شود در حالي كه ما مشاهده مي‌كنيم حزب عدالت و توسعه در تركيه نگاه ايدئولوژيك به حكومت ندارد در حالي كه ما معتقديم نظام سياسي و اقتصادي ما برترين است و به همين خاطر مجبوريم خودمان را در تضاد با غرب ببينيم و نمي‌توانيم قبول كنيم كه غرب از جهت اقتصاد و مناسبات سياسي از ما برتر است.

اين استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه رويكرد ما به اسلام ايدئولوژيك‌محور است، گفت: البته اين نوع نگاه بيشتر در حكومت وجود دارد و بيرون از حوزه حكومت در حال رنگ باختن است و بزرگترين مشكل آن نيز نسل تحصيل‌كرده است.

وي افزود: اسلامي كردن علوم انساني نيز بدين خاطر است كه نظام متوجه شده كه نسل تحصيل‌كرده ما خودشان را در تضاد با غرب نمي‌بينند و فكر نمي‌كنند نظام اسلامي ما در حوزه سياسي و اقتصادي برتر است.

* آنچه در شوروي اتفاق افتاد در جمهوري اسلامي هم اتفاق مي‌افتد

زيباكلام تاكيد كرد: نظام ما روزبه‌روز مانند شوروي در اقليت قرار مي‌گيرد و آنچه كه در شوروي اتفاق افتاد در جمهوري اسلامي نيز اتفاق خواهد افتاد و اين نظام خود را از درون اصلاح خواهد كرد.

استاد علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: اگر در تشيع يك روحيه مبارزه و ستيز نهفته است كه باعث مي‌شود جمهوري اسلامي روحيه مبارزه‌گرايانه داشته باشد پس چرا در شيعيان عراق اين وضعيت وجود ندارد و چرا آيت‌الله سيستاني شيعيان را عليه آمريكا بسيج نمي‌كند؟ البته نمي‌دانم اگر حمايت ايران از حزب‌الله برداشته شود آنان چقدر مي‌توانند دوام بياورند.

وي با تاكيد بر اينكه بزرگترين ويژگي تشيع غيرسياسي بودن آن است، گفت: كافي است به نظر علماي گذشته از صفويه تا پهلوي نگاه كنيد و ببينيد كه راجع به حكومت و سياست چه گفته‌اند ما شاهديم كه در دوره صفويه علما تاج پادشاهي را بر سر شاهان قرار مي‌دادند و در آن دوران علماي شيعه در كنار حكومت هستند و نهضت مشروطه نيز علما را همسو با خود كردند و در زمان محمدرضا پهلوي نيز علما كاري به سياست نداشتند تنها روحاني‌اي كه اين وضعيت را به هم زد امام(ره) بود در غير اين صورت تمام علماي بزرگ تشيع با حكومت همراه بودند به همين خاطر وقتي ما مي‌بينيم كه علما با شاه و حكومت طاغوت كاري نداشتند طبيعتا با غرب نيز كاري نداشتند.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران با بيان اينكه دو نگاه به اسلام وجود دارد، گفت: يك عده معتقد هستند كه اسلام بايد رو به جلو حركت كند و بايد توسعه‌گرا باشد و دين تنها براي دنياي ديگر ما نيست مانند بن‌لادن. در ايران نيز اين نگاه غالب است كه بايد با نظام سلطه مبارزه كنيم و يك نگاه كاملا ايدئولوژيك‌زده به دين در حالي كه ديگر مسلمانان اين نوع نگاه را ندارند. آنچه كه افول خواهد كرد نگاه ايدئولوژيك‌زده به دين است چراكه نگاهي سياست‌زده است.

زيباكلام در ادامه با اشاره به نگاه بازرگان به دين گفت: بازرگان تمام عمرش را صرف اين كرد كه بگويد اسلام براي اين دنيا نيز حرف دارد تا اين دنيا را براي ما بهشت كند و نسل 57 نيز با تمام وجود معتقد بود كه اقتصاد توحيدي وجود دارد و ما در اوايل انقلاب نگاه ايدئولوژيك به اسلام داشتيم و معتقد بوديم كه كامل‌تر از ايده‌هاي غرب و شرق است.

وي افزود: اما بازرگان در آخرين سخنراني‌اش در حسينيه ارشاد طوري سخن مي‌گويد كه انگار مي‌خواهد عنوان كند تجربه نظام جمهوري اسلامي باعث شده به اين نتيجه برسد كه اسلام آمده است تا بگويد آن دنيا و پيامبري نيز وجود دارد. شما از كجاي قرآن مي‌توانيد استخراج كنيد كه نظام بانك به وجود بيايد و بتوانيم عربستان را سر جايش بنشانيم اما اين نگاه در سال 57 وجود داشت.

زيباكلام در ادامه افزود: ما در اوايل انقلاب اعتراض داشتيم كه چرا اقتصادي كه در شوراي نگهبان تصويب شد لفظ توحيدي ندارد ما تا اين حد ايدآل‌گرا بوديم به همين خاطر به خانه شهيد بهشتي رفتيم تا اعتراضمان را به آنان اعلام كنيم كه شهيد بهشتي در پاسخ به ما گفتند ما تلاش كرديم اما ديگران موافق نبودند و اين موضوع راي نياورد البته الان متوجه مي‌شوم كه آن ديگران درست مي‌گفتند الان ما مي‌بينيم كه اقتصاد توحيدي ما بهره 25 درصد مي‌گيرد و حال آيا شما فكر مي‌كنيد در اسلام اقتصاد وجود دارد.

اين استاد علوم سياسي دانشگاه تهران در ادامه مشكلات رژيم صهيونيستي با جمهوري اسلامي ايران را برشمرد و گفت: ما قائل هستيم كه بايد اسرائيل را نابود كنيم به همين خاطر جنبه ايدئولوژيك گرفته‌ايم و براي آن همه‌كار مي‌كنيم، سوال بنده اين است كه اين رسالت را چه كسي برعهده ما گذاشته است؟ چرا سياست خارجي ما براساس همين تفكر اقدام مي‌كند؟

* مشكل اصلي ما نگاه ايدئولوژيك ما به جهان است

زيباكلام تصريح كرد: ما وقتي صحبت از اقدامات آمريكا عليه خودمان را مي‌خواهيم بيان كنيم ليست بلندبالايي ارائه مي‌دهيم اما هيچ‌وقت نمي‌گوييم كه با نگاه ايدئولوژيكمان چه اقداماتي عليه غرب و آمريكا كرده‌ايم و چه تحريفات و دروغ‌هايي عليه آنان به كار برده‌ايم، مشكل اصلي ما نگاه ايدئولوژيك ما به جهان است. وقتي ما مي‌خواهيم نظام سلطه و اسرائيل را نابود كنيم آيا مي‌شود توقع داشته باشيم كه آنان كاري نكنند؟

عضو هيات علمي دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: ما روز به روز در حال باختن هستيم چراكه نتوانسته‌ايم نسل‌هاي تحصيل‌كرده بعد از انقلاب را حفظ كنيم و حمايتمان از بشاراسد باعث شده تمام اعراب را عليه خودمان بسيج كنيم و به دليل سياست‌هاي غلطمان سني‌ها از هويت سني بودنشان آگاه شدند.

زيباكلام با اشاره به حضور در دانشگاه زاهدان گفت: حدود 80 نفر از دانشجويان آن دانشگاه با لباس بلوچي و با حرارت كامل از كينه‌هايشان صحبت مي‌كردند و هيچ ترسي نيز از حراست دانشگاه نداشتند. ما نه‌تنها در عرصه بين‌الملل هر كسي را كه توانستيم عليه خودمان دشمن كرديم بلكه در عرصه داخلي نيز همين كار را انجام داديم. سرمايه‌گذاري‌هاي ما در ونزوئلا چه نتيجه‌اي داشت اگر امام (ره) الان حاضر بودند چقدر تضمين مي‌داديد كه سخنان سال 57 را تكرار مي‌كردند اگر ما فقط به سخنان امام در 30، 40 سال گذشته رجوع كنيم پس بايد درب دانشگاه امام صادق(ع) و تهران را گل بگيريم.

وي در پايان سخنان خود گفت: ما به جاي اينكه نگران غرب باشيم سعي كنيم وضعيت مملكت خودمان را حل كنيم. بنده كشور اسرائيل را به رسميت مي‌شناسم چراكه سازمان ملل آن را به رسميت شناخته است.