تصاویر/جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور عزیز دلمون