دولت بهار: محمود احمد‌ي‌نژاد رئيس جمهور سابق عصر امروز در مراسم ختم آيت‌الله سيدمحمدباقر موحد ابطحي شركت كرد. وي درباره اينكه گفته مي‌شود برخي از اعضاي كابينه دولت دهم قصد دارند در انتخابات مجلس آينده كانديدا شوند، اظهار داشت: من سخنگوي خودم هستم، سخنگوي كس ديگري نيستم. احمدي‌نژاد همچنين درباره اينكه آيا 22 بهمن امسال حماسه سياسي دومي است، تصريح كرد: 22 بهمن نمادي است كه 35 سال است ادامه دارد و فارغ از همه حواشي جريان تاريخي زلالي است كه به سمت قله در حركت است و هر سال هم پرشورتر مي‌شود.