دلایل . دشمنی های سیاست مداران با آقای دکتر محمود احمدی نژد...


میدانیم آقای دکتر محمود احمدی نژاد دشمن زیادی دارد ؛

دلیل اصلی آن  دشمنی با احمدی نژآد :

جرم های احمدی نژآد از دید دشمنان :

زنده کردن نام منجی در سازمان ملل و درسخنرانی های داخلی و خارجی ...

حمایت از ولایت فقیه عملا و باطنا ..

حمایت از پا برهنه ها و قشر ضیعف جامعه ...

باج ندادن به سیاست مداران و احزاب و گروهها ...

باج نداد به مافیای قدرت و سیاست و اقتصاد ...

اعلام دشمنی با صهیونیسم جهانی و افشار هلوکاست قولابی ...

عدالت محوربودن ...

نهراسین از مرگ ...

پایگزاری مکت ولای و انقلابی و حسینی ..

مبارزه بی واهمه با استکبار ...

حمایت و اطاعت بی چون و چرا از رهبری ...
افشای دروغ , دروغ گویان ...

براین اساس بود که در داخل و خارج , در لباس دوست و دشمن همه حتی امپراطوری مافیای رسانه دست به دست هم دادند تا دکتر احمدی نژاد دست از مکتب و ولایت و استکبار ستیزی و صهین ستیزی بردارد , و بشود همرنگ آنها ولی نشد , و نتوانستند احمدی نژآد را به عقب نشینی و تسلیم شدن وا دارند .... هنوز که هنوزه دشمنی هاشان ادامه دارد و به قول معروف حتی بایکت رسانه ای شده ...

ایشان به خاطر مصالح کشور و اولویت های ملی و اسلامی حتی حاضر نشدند با این حتاکان دهن به دهن بشند و حتی جوابشون را بدند ...

ما هم که ادعای ولایت مداری داریم سکوت کردیم و به خاطر ترس از جان و مال و کار و حزب و  گروه  و... از ایشان دفاع نکرده ایم و شاید اینده دفاع نکنیم ...

هیهات من الذله

خدا قوت دلیر مرد ایرانی ای یار مخلص رهبری ..

درود بر امام خامنه ای که اینچنین یار با اخلاصی دارد ...