بسم الله الرحمن الرحیم...اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه والنصر واجعلنا من خیر انصاره واعوانه والمستشهدین بین یدیه...

 


خوش به حال تو که وقتی آن حادثه برایت پیش آمد، دوستانت با تمام قوا وارد میدان شده و از تو دفاع کردند، نه کسی تریبون را از تو گرفت و نه دوستانت را بخاطر دفاع از تو سب و لعن کردند و نه به تو تهمت جادو کردن دوستانت را زدند...

حاج محمود کریمی، خوش به حالت که میتوانی با رسانه ها مصاحبه کنی و از خودت دفاع کنی و دشمنانت را بکوبی...

خوش به حالت...

 

و بد به حال تو که تا توانستند به تو تهمت زدند و مدال بصیرت گرفتند، نه تریبونی داشتی برای دفاع از خودت و نه دوستانت جرات صحبت درباره تو را داشتند، هر که از تو دفاع کرد، شد سحر شده، حتی اگر آن فرد رئیس جمهور یک مملکت باشد...

هنوزم که هنوز است تو را به بهترین وجه می نوازند!! بدون اینکه یکبار حرفهایت را بشنوند،که نکند آنها هم سحر شوند! نکند آنها هم منحرف شوند!

 

http://talaeaieh.blogfa.com/post/123