وعده دیدار تصویر زیر را در فیسبوک منتشر کرد:

روحانی در مراسم تنفیذ چه گفت؟