محمد زعیم زاده در فیسبوک نوشت:

پای درس حضرت روح الله: دنبال این نباشید که هی هر چیزی را دولتی‌اش کنید. نه، دولتی در یک حدودی است، آن حدودی که معلوم است، قانون هم معین کرده
مردم را شرکت بدهید، بازار را شرکت بدهید.
در کارخانه‌ها خیلی نظارت بکنید به اینکه هیچ اجحافی به کارگرها در آنجا نشود.
کارمندان خودتان را، همه اینها را وقتی که با هم [متحد] بکنید و محبت ببینند ازشما، عمده این است که روح محبت از شما ببینند، وقتی دیدند شما محبت به آنها دارید، آنها هم به شما محبت پیدا می‌کنند، یک امر طبیعی است.