دولت بهار: اگر ما آقای خاتمی را به عنوان نماد جریان مشارکت و مجاهدین انقلاب بدانیم و آقای هاشمی را نماد جریان کارگزاران بنده معتقدم امروز آقایان خاتمی و هاشمی به وحدت استراتژیک رسیده اند و درواقع یک روح در دو بدن هستند .

 


دکتر عبدالرضا داوری،از فعالان سیاسی نزدیک به احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آریا درباره فعالیت سیاسی مشارکت و کارگزاران و احتمال عبور کارگزارن از اصلاح طلبان در انتخابات آینده گفت: تردیدی نیست میان جریان اصلاح طلب با محوریت مجاهدین انقلاب و مشارکت با جریان کارگزاران اختلاف نظرهایی وجود دارد اما بنده معتقدم تحولات 8سال اخیر این دو جریان را به هم نزدیک کرده است .
وی افزود:اگر ما آقای خاتمی را به عنوان نماد جریان مشارکت و مجاهدین انقلاب بدانیم و آقای هاشمی را نماد جریان کارگزاران بنده معتقدم امروز آقایان خاتمی و هاشمی به وحدت استراتژیک رسیده اند و درواقع یک روح در دو بدن هستند .
این فعال سیاسی تاکیدکرد:انتقادی که درحال حاضر کارگزاران نسبت به جریان مشارکت دارد دراصل انتقاد از حزب مشارکت امروز نیست بلکه به مشارکت دهه 70نقد دارند بنابراین این دو جریان اکنون بر یک ریل قطار حرکت می کنند که لوکوموتیوران آن مشترکا آقایان خاتمی و هاشمی هستند .
وی اظهار داشت: در دهه 70و اوایل دهه80اختلافات تئوریک بین کارگزاران و مشارکتی ها وجود داشت اما امروز خیلی نمی شود بین این دو جریان وجه تمایز جدی قائل شد. درواقع اینها به یک وحدت استراتژیک رسیده اند که آقای روحانی محصول این وحدت است .
داوری با اشاره به فعالیت این دو جریان در انتخابات آینده تاکید کرد: مجموعه گفتمانی که بعد از 24خرداد با محوریت آقایان خاتمی و هاشمی شکل گرفته است کارگزاران و مشارکت هم ذیل این گفتمان حرکت می کنند .اینها در انتخابات آینده هم تقسیم کار خواهند کرد درواقع حوزه اقتصادی را جریان کارگزاران مدیریت می کند و حوزه سیاسی را جریان مشارکت لذا بنده معتقدم اصولگرایان در انتخابات بعدی شرایط بسیار دشواری را برای رقابت با این جریان خواهند داشت .
وی افزود:اگر بخواهیم انتخابات آینده را با شرایط فعلی ارزیابی کنیم و درمختصات امروز باشیم شاهد ائتلاف دو جریان کارگزاران و مشارکت در انتخابات مجلس دهم خواهیم بود.