حدیثی از معصوم داریم که :

هر کس در زمان خود به هر چیز یا هر کس علاقه داشته باشد با همان محشور می شود , حتی اگر به یک سنگ علاقه داشته باشد ....

برای خواندن توضیح بیشتر ادامه مطلب را کلیک کنید


حال ما باید بدانیم در زمان خود به چه کسی یا چه چیزی علاقه داریم , که با آنان قرار است محشور شویم ؛

از خودمان شروع می کنیم : ما که به امام خامنه ای و یار وفادارش آقای احمدی نژآد علاقه داریم و دوستشان داریم و جانمان را فدایشان می کنیم و انشاء اله با آنان محشور می شویم .

کسانی که به پول و ماشین و ویلا و تجملات علاقه دارند و فکر و ذهنشان شده این با اینها محشور می شوند ..

اگر به خاتمی و موسوی و کروبی علاقه دارید , با انان محشور می شوید ...

اگر به کمونسیت و کودتاچی و منافق و آمریکایی ها علاقه دارید...با انان محشور می شوید ...

اگر به ترورسیت ها علاقه دارید با انان محشور می شوید ...

اگر به انجمن حجتیه علاقه دارید با انان محشور می شوید ...

اگر به مهاجرانی و نوری زاده علاقه دارید با انان محشور می شوید ...

اگر به گوگوش و خواننده های منافق علاقه دارید با انان محشور می شوید ...

اگر به شجریان علاقه دارید با ان محشور می شوید ...

اگر به ....

با هر کس از هر طایفه علاقه داشته باشید با آن محشور می شوید ...

حال ممکن است بگویید من رهبر را دوست دارم , ولی کروبی را هم دوست دارم ... محال ممکن است مگر میشود کسی امام حسین را دوست داشته باشد یزید را هم دوست داشته باشد .....

البته ظاهری گفتن مهم نیست باید ببینیم از اعماق وجودمان چه کسی را دوست داریم , مثلا ما می گوییم احمدی نژآد خوب است و خوب کار کرد ولی , ته قلبمان میگیم اگه کروبی هم رای می اورد خوب بود !

در زمان امام حسین روایت داریم , حتی کسانی که در خانه هایشان بودند و به جنگ نرفتند و در سوراخ در به اسرای دشت نینوا نگاه می کردند و می گفتند خوب شد که اسیر شدید در جنگ با امام حسین شریک جرم بوده اند ..

  نیت مهمترین رکن اسلام و خداست