دولت بهار: از آنجا که علاقمندم «حقیقت» برای افکارعمومی مردم کشورمان آشکار شود لذا از آقای نادر قاضی پور دعوت می نمایم در یک جلسه مناظره رو در رو حاضر شده تا با ارائه اسنادی متقن ، محتوای نادرست جوابیه اخیرشان آشکار شود.

 


پس از واکنش نادر قاضی پور نماینده ارومیه به مصاحبه عبدالرضا داوری با روزنامه قانون، دکتر داوری با انتشار یادداشت کوتاهی در صفحه فیسبوک خود، قاضی پور را به مناظره فراخواند.
متن کامل یادداشت دکتر داوری به این شرح است:
آقای نادر قاضی پور، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به اظهارات اینجانب در مصاحبه با روزنامه قانون واکنش نشان داده و مطالب خلاف واقعی را بیان نموده اند. از آنجا که علاقمندم «حقیقت» برای افکارعمومی مردم کشورمان آشکار شود لذا از آقای نادر قاضی پور دعوت می نمایم در یک جلسه مناظره رو در رو حاضر شده تا با ارائه اسنادی متقن ، محتوای نادرست جوابیه اخیرشان آشکار شود. امیدوارم که این درخواست مناظره ، با درخواست مناظره دکتر احمدی نژاد از رییس دولت یازدهم هم سرنوشت نباشد.
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد