نگاهی نو به احمدی نژاد تصویر زیر را در فیسبوک منتشر کرد:

عکس/ فرق استاد دانشگاه با شیخ دیپلمات