دکتر عبدالرضا داوری در فیسبوک نوشت:

پارسال همین ایام بود.چند روز قبل از دهه فجر. جلسه ای با دکتر احمدی نژاد داشتم. آخر جلسه از حملات سنگین مدعیان اصولگرایی علیه مهندس مشایی حرفی به میان آمد. دکتر احمدی نژاد گفت: «این آقایان شاید ۲۰ سال دیگر آقای مهندس مشایی را بشناسند اینها فعلا در دهه ۴۰ متوقف و منجمدند.»
برای دکتر این شعر معروف استاد شفیعی کدکنی را خواندم که هر چند قبلا شنیده بود اما خیلی خوشش آمد:
گه ملحد و گه دهری و کافر باشد
گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد
باید بچشد عذاب تنهایی را
مردی که ز عصر خود فراتر باشد