سلام . ببینید جبهه ها باطل با هم متحد شدند .....


از کشورهای اروپا تا امریکا و منافقین و کومله و وهابی و بهایی و.. که باهم اختلافات زیادی دارند چطوری به هم متحد شدند که اسلام و شیعه را نابود کنند ... و از این طرف بر بوق تفرقه بین شیعه و سنی و کرد و ترک و عرب و... میزندد که خر خودشون را برونند ... از طرفی اروپایی و امریکایی و طالبان و القائده ...

اصلاح طلب و اصول گرا و .... با هم اختلافات ریشه ای دارند ولی در زمین زدن و تهمت و .... به احمدی نژاد چطوری هم قسم شدند و هم عهد شدند ؟؟؟؟ !!!!!

ولی در نهایت حق پیروز است ... حتی اگر رجایی و بهشتی و ... را شهید کنند و به گمان خودشان بی ابرو کنند ....

.

.

از طرفی حیدث داریم خدا کافران را به خودشان مشغول می کنه ....

مثل مخالفان سوری که به جان هم افتادند ....