عرفا وعلما و مظلومیت ... (( تهمت صوفی گری...))


علما و عرفا نیز از مظلومیت خالی نبودند ...

همان کسانی که به امام علی ع توهمت صوفی گری زدند به امام خمینی و امام خامنه ای وآقای انصاری همدانی وآقای  قاضی و آقای دولابی و... هم همان توهمت ها را زدند . حتی انقدر پست شدند که به بعضی از ایشان خاکستر پرتاب می  کردند ؛ قبر ایشان را آتش می زدند و... بسیار کاریهای زشت دیگر که از یک مسلمان بعید بود بر علیه این بزرگوران انجام میدادند ...

 مثلا همین الان هم قبرمرحوم دولابی این عارف بزرگ در حرم حضرت معصومه مخفی است و روی قبر ایشان یک فرش پهنه ....

یا در مجالسشان به رهبر انقلاب نعوذ و به اله لعن می فرستند ... نمی دانم با این اطلاعات قوی چرا اینان ازادند ...

در مملکت اسلامی که یکی به فلان آقا زاده تو بگه یهو غیب میشه ... نمیدونم چرا به امام خامنه ای اینقدر راحت توهین میشه و هیچکس عین خیالش نیست .....

ما هم که تحت امر ایشان فعلا باید سکوت کنیم تا قیام حضرت عج حقشان را کف درستشان بزاریم ...

البته این گوشه کوچکی از مظلومیت ولی فقیه و عرفا و علماست که هر کدام چندین کتاب میشود ....

فکر کردید چرا آقا چند سال پیش فرمودند : ای سید ما ای مولای ما دعا کن برای ما

به تعبیری دلشان از ما خونه....