رونمایی از بادیگارد جدید روحانی در خوزستان + تصاویر

 


 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
   

دولت بهار: تصاویر منتشر شده از نخستین سفر استانی دکتر روحانی رییس جمهور، نکاتی قابل توجه دارد. یکی از این نکات، استفاده تیم حفاظت رییس جمهور، از سپر ضدگلوله برای محافظت از روحانی به هنگام حضور در جمع استقبال کنندگان است. روحانی نخستین رییس جمهور ایران است از این سپر برای به هنگام دیدار با مردم استفاده می کند.

دولت بهار: تصاویر منتشر شده از نخستین سفر استانی دکتر روحانی رییس جمهور، نکاتی قابل توجه دارد. یکی از این نکات، استفاده تیم حفاظت رییس جمهور، از سپر ضدگلوله برای محافظت از روحانی به هنگام حضور در جمع استقبال کنندگان است. روحانی نخستین رییس جمهور ایران است از این سپر برای به هنگام دیدار با مردم استفاده می کند.

 

رونمایی از بادیگارد جدید روحانی در خوزستان + تصاویر

رونمایی از بادیگارد جدید روحانی در خوزستان + تصاویر

   

عکس/ مواظبت!

 

یا روحانی حامیانش را با تروریت جابه جا گرفته

یا حامیانش را تروریست می داند

یا حامیانش تروریستند

که چنین امنیتی و چنین خرجی شده