بزرگِ خانه ، اگر تکان نخورد خانه محفوظ تر است . اگر..


 بچه ها به سر یکدیگر می زنند وقتی بزرگ خانه از جا در نرود ، تمام آنها سلامت می مانند . وقتی سفره پهن کردند می بینید که همه مثل آدم حسابی آمدند و نشستند و غذا خوردند . اما اگر بزرگ خانه تکان بخورد . همه می ترسند و خیلی شلوغ می شود .

ان شاء اللّه شما از بزرگان و دوستان و شیعیان امیرالمؤمنین (ع) باشید . راحت باشید . خداوند راحتی را برایتان آفریده است و نشانتان می دهد . بچه ها هرچه شلوغ کنند ، آخرش ساکت می شوند . غصه نخورید ، پیش خودتان می آیند . هر جا اضطرابی باشد پیش شما می آیند . یک روز هم ان شاء اللّه خبر می آید که آنها هم خود را اصلاح کردند . هرچه دنیا ساکت تر و آرام تر باشد ، مؤمنین کیفشان بیشتر است .

اگر همسایه های خوب ، آخرتشان روبه راه باشد و همسایه های بد هم شکمشان سیر باشد ، شما راحتید . همسایه ها دو قسمند : بعضی شکم می خواهند و پول و ثروت ، و بعضی عزّت و ایمان و... و آدمهای خوب و متّقی و پاک خوش نیّتی هستند . خلاصه ما می خواهیم یک چرتی بزنیم و خیالمان راحت باشد . بنده به رفقا می گویم : ما می خواهیم در دنیا یک غذایی بخوریم و یک چرت هم بخوابیم .

از هر طرف تا چهل خانه همسایه اند . ببین مؤمنین چقدر ریشه دارند . آن وقت سور همۀ ما از جانب خدا و ائمه (ع) است . شما الآن در این جا با قلبهای پاکتان برای همۀ روی زمین دعا می کنید . خدا هم دوست دارد . می خواهی همه همسایه ها سیر باشند تا اذّیت نکنند .

    مرحوم حاج محمّد اسماعیل دولابی کتاب طوبای محبت جلد اول