دولت بهار: دکتر احمدی نژاد پس از پایان یافتن سخنرانی عبدالرضا داوری در میان حلقه صمیمی عزاداران حسینی قرار گرفت و دقایقی به ابراز محبت آنان پاسخ داد.

احمدی نژاد خطاب به عزاداران حسینی گفت: باید همه مهدوی و منتظر باشیم. اوضاع به لطف خدا خوب است.

 

 


به گزارش دولت بهار دکتر محمود احمدی نژاد یکشنبه شب در مراسم عزاداری هیات منتظران بهار (عج) حضور پیدا کرد.

رئیس جمهور سابق کشورمان از آغازین دقایق مراسم عزاداری در حسینیه حضور یافت و عزاداران را شگفت زده کرد.

دکتر احمدی نژاد در پاسخ به درخواست صمیمی عزاداران حسینی برای سخنرانی تاکید کرد که برای استفاده از مراسم حضور یافته است. وی در ادامه به شوخی گفت: من منبری نیستم!

در ادامه حجت الاسلام شفیعی کیا به درخواست رئیس جمهور سابق کشورمان سخنرانی اش را آغاز کرد. وی در بخشی از سخنرانی خود با بیان اینکه بعد از احمدی نژاد دیگر مردی در میدان نمی بینیم، خاطرنشان کرد: قهرمان ملی ما را موسسه آموزشی به فراماسوری متهم کرد که تنها یک ماه قبل از آن مطالعه درباره جریانات ماسونی را آغاز کرده بود.

وی افزود: یوسف انقلاب اسلامی را حسودان جاهل و متعصب به انحراف، بهایی گری، عضویت در انجمن حجتیه و ... متهم کردند و کار را به جایی رساندند که او را بزرگترین خطر از صدر اسلام تا کنون نامیدند.

دکتر عبدالرضا داوری، استاد دانشگاه و از چهره های رسانه ای نزدیک به دکتر احمدی نژاد سپس سخنرانی با موضوع اقتصاد عاشورا ایراد کرد.

دکتر داوری با بیان اینکه هدف از انقلاب اسلامی دگرگون سازی و نفی مبانی اقتصاد سرمایه داری بود تاکید کرد: امروز مشاور رئیس جمهور توده مردم را با عنوانی چون لبو فروش و بی سواد تحقیر می کند. این جریان مبنای منزلت اجتماعی را ثروت می داند و به همین دلیل مشاور رئیس جمهور می گوید تنها کسانی حق حرف زدن دارند که خوب بپوشند، خوب بخورند و هواپیما سوار شوند!

دکتر احمدی نژاد معمولا دقایق کوتاهی در هیات عزاداری حضور پیدا می کند، با این وجود احمدی نژاد نزدیک به 2 ساعت در هیات منتظران بهار (عج) حضور یافت.

دکتر احمدی نژاد پس از پایان یافتن سخنرانی عبدالرضا داوری در میان حلقه صمیمی عزاداران حسینی قرار گرفت و دقایقی به ابراز محبت آنان پاسخ داد. احمدی نژاد خطاب به عزاداران حسینی گفت:  باید همه مهدوی و منتظر باشیم. اوضاع به لطف خدا خوب است.

دکتر احمدی نژاد سپس سوار بر خودروی پراید سفید رنگ راهی مراسم عزاداری دیگری در مسجد نیک عهد واقع در میدان آیت الله سعیدی شد.

تصاویر زیر توسط خبرنگار دولت بهار از حضور دکتر احمدی نژاد در هیات منتظران بهار (عج)، تهیه شده است. پیشاپیش به دلیل کیفیت بعضا نامناسب تصاویر پوزش می طلبیم.

ضمنا مشروح سخنرانی حجت الاسلام شفیعی کیا و دکتر عبدالرضا داوری به زودی منتشر خواهد شد.

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/373715739-1-heyat-bahar%20(1).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/373715739-2-heyat-bahar%20(2).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/373715739-3-heyat-bahar%20(3).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/183635018-1-heyat-bahar%20(4).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/899885792-3-heyat-bahar%20(3).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/806121801-1-heyat-bahar%20(4).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/183635018-2-heyat-bahar%20(5).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/183635018-3-heyat-bahar%20(6).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/905454280-1-heyat-bahar%20(7).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/905454280-2-heyat-bahar%20(8).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/905454280-3-heyat-bahar%20(9).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/16103747-1-heyat-bahar%20(10).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/899885792-2-heyat-bahar%20(2).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/16103747-2-heyat-bahar%20(11).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/806121801-2-heyat-bahar%20(5).JPG

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/16103747-3-heyat-bahar%20(12).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/757378164-1-heyat-bahar%20(13).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/757378164-2-heyat-bahar%20(14).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/757378164-3-heyat-bahar%20(15).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/373759498-1-heyat-bahar%20(16).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/373759498-2-heyat-bahar%20(17).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/373759498-3-heyat-bahar%20(18).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/144511648-1-heyat-bahar%20(19).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/144511648-2-heyat-bahar%20(20).jpg

 http://up.p30day.com/images3/2013/may/81070401053522489947.jpg