دولت بهار / خبرگزاری رسمی دولت امروز با انتشار خبری عجیب درباره سفر بحث انگیز هیات پارلمانی اروپا به تهران، سخنان تحقیرآمیز رییس این هیات درباره کشورمان را منتشر کرد.


در خبری که خبرنگار ایرنا روی خروجی رسانه دولت قرار داده، به نقل از تارجا کرونبرگ، رییس هیات پارلمانی اروپا آمده است: خوشحالیم که با توافق ژنو روزنه هایی برای کمک به مردم ایران در زمینه های بشر دوستانه باز شده است.
جالب اینکه سردبیر ایرنا، همین اظهارات تحقییرآمیز مقام اروپایی را به عنوان تیتر خود انتخاب کرده است. ایرنا همچنین به نقل از این مقام گفته است: انجام این سفرها می تواند نتیجه شناخت دقیق تر از ایران را در پی داشته باشد.
آنگونه که از متن خبر ایرنا مشخص است، خبرنگار این رسانه که در نشست مطبوعاتی رییس هیات پارلمانی اروپا حضور داشته، درباره اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک هیات اروپایی از جمله ملاقات محرمانه با دو متهم فتنه 88 در محل سفارت یونان، سوالی نپرسیده است.

ذوق زدگی ایرنا از سخنان تحقیرآمیز مقام اروپایی درباره ملت ایران + عکس

ذوق زدگی ایرنا از سخنان تحقیرآمیز مقام اروپایی درباره ملت ایران + عکس