دولت بهار: جریان انحـرافی همه عــزل و نصـب های دولـت را در اختیـار گـرفته اسـت / لیـدر انـحرافی دستور عـزل متکـی را صادر کرده بود / جریان انحرافی به دنبال نفوذ در وزارت خارجه / در هنگام دیدار رسمی رئیس جمهـور سنـگال با وزیر امور خارجه ایران ، به وی اطلاع میدهنـد که متکی از مسئولیـت خویـش عزل شده اسـت و وی به متکی میگـوید که شمـا دیگر وزیر نیستید و جلسه را نیمه کاره رها میکند / احمدی نژاد احساساتی با مسائل کلان برخورد میکنـد / و….

 


 

به گزارش دولت بهار به نقل از  پایـگاه جـوان انقـلابی ،۲۲ آذر سـال ۸۹ خبری مهم ، مردم و رسانه ها را بهت زده نمود : “رئیس جمهور ، وزیر امور خارجه را در حین ماموریت کاری خویش از کنار برکنار کرده است

این خبر که به سرعت در همه رسانه های دنیا بازتاب وسیعی پیدا نمود ، موج جدید فضای تـخریب و تهمت همه جانبـه علـیه دکتر احمـدی نژاد ، یاران ایشان و دولـت دهم را وارد مرحـله جدیـدی نمود. از منابـر نمازجمعه تا صفحات روزنامه ها و سـایت ها ، هر روز شـاهد اعتراض و نقــدهای منصافه و اکثر غیر مناصفانه ای درمورد چنـد و چـون این ماجرا بـود ؛ شاید یکی از مهم ترین و عجیب ترین این واکنش ها را میتوان سخنان مدیر مسئول همیشه مطلع کیهان اشاره نمود! شریعتمداری در روزنامه تحت مدیریت خود نوشت : در هیچ رساله ای به رئیس جمهور محترم توصیه نشده است که مثلا؛ «مستحب است وزیر امور خارجه در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی ع عزل شود و تاخیر در برکناری او تا پایان تاسوعا و عاشورا، کراهت داشته و خلاف احتیاط است»! …. عزل آقای منوچهر متکی در حالی که وی به عنوان وزیر امور خارجه در ماموریت رسمی خارج از کشور به سر می برد، این توهم را در اذهان عمومی و طرف های خارجی پدید می آورد که کدام ضرورت و مسئله فوری و فوتی در کار بوده است که آقای دکتر احمدی نژاد حتی درنگ یک روزه یا چند ساعته برای عزل وزیر خارجه کابینه خویش را هم جایز ندانسته و نه فقط حکم عزل او را صادر کرده است بلکه لازم دیده خبر مربوط به صدور این حکم را بلافاصله در اختیار رسانه ها نیز قرار دهد! چرا…؟!

اصل ماجرا چه بود؟

آیا واقعا احـمدی نژاد بر روی احساسـات خویش عمل نمـوده بود؟ آیا نمیدانسـت که وی در سفر کاری به سر میبـرد؟ آیا نمی توانست فقط چند ساعت صبر کنـد و بعد وی را عزل نماید؟ واقعا اصل ماجرا چه بود؟ آیا جریان انحرافی در این موضوع نقش داشت؟

فاصله زیاد گفتمانی و عملیاتی متکی با احمـدی نژاد

منوچهر متکی را می توان از جمله وزیرانی برشمرد که جز گزینه های تحمیلی به احمدی نژاد بود ، چرا که وی در سال ۸۴ و در جریان انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری جز مدیران اصلی ستاد علی لاریجانی به شمار می امد ؛ دکتر احمدی نژاد در دیدار خود با حامیانش در دی ماه سال ۹۰ گوشه ای از این فشار ها را بیان میکند :

بعد از انتخابات ۸۴ با سایر کاندیدهای اصول گرا دیدار داشتم و گفتم هـرکس طرح و برنامه و نیرویی دارد به من معرفی کند ، یکی از آنها قالیباف که بعدا به مجموعه دیگری رفت گفت من نه طـرح دارم و نه نیرو. ولی با این وجود از بیست و یک نفر اعضای کابینه اول ، یازده نفر از کسانی بودند که در لیسـت آنها بودند که بخاطر همین موضوع از طرف حامیان و دوستان راجـع به خیلی ها مورد اعتراض قرار گرفتم اما بدانید اگر آنها را در کابینه نمی آوردم همان اول دولت نهم ریشه کن می کردند و کسی هم نمی فهمیـد حرفهای دولت چیست.”

آینده نگری احمـدی نژاد در برخورد با بیـداری اسلامی

هنوز ماجرای خود سوزی جوان بی کار تونسی که موجب ایجاد جرقه حرکت عظیم بیداری اسلامی و انسانی در کشورهای اسلامی و جهان نشده بود که احمدی نژاد با تغییر تاکتیک خود به استقبال زود هنگام از این رخداد عظیم تاریخی رفت که متاسفانه همچون اکثر اوقات بازهم رسانه ها و افراد از این اقدام تاریخی و به موقع احمـدی نژاد غافل ماندند.

متاسفانه باید قبول کنیم که اکثر موفقیت های دولت های نهم و دهم را باید فقط و فقط به حساب شخص رئیس جمهور و اقدامت شجاعانه و انقلابی وی نگاشت. از حضور وی در سازمان ملل و دانشگاه کلمبیا تا حضور در اجلاس دوربان ۲ در ژنو و سفر تاریخی به لبنان و کشورهای آمریکایی جنوبی و… که همگی با حضور مستقیم و حماسی احمدی نژاد صورت میگرفت و او را می توان یکی از عوامل بیداری مهم ملت ها و کشورها برای ایستادگی در برابر ظلم و بی عدالتی نامید. گرچه که بعد از مدتی عده ای با مشاهده محبوبیت و نفوذ خیره کننده دکتر احمدی نژاد که در سایه ولایت مداری ،ایمان عمیق به مهدویت و شجاعت ایشان حاصل شده بود ، ایشان را به گرایش به مکتب امانیسم و انحراف فکری خواندند و عملا او را مخالف بیداری اسلامی قلمداد کردند.

سخنان صریح احمدی نژاد درباره عزل متکی

همانگونه که اشـاره شـد دکـتر احمـدی نـژاد در دیـدار با حامیـان دولت اسلامی که در دی ماه سال ۹۰ برگزار شد ، گوشه ای از نظرت خود را درباره مسائل روز کشور بصورت صریح و شفاف با حامبان خویش در میان گذاشت. او در ابتداری این جلسه خطاب به جوانان گفت : اگر کسی در چنین موضع خدمتی قرار گیـرد که من قرار گــرفته ام ، شاید حدود ۱۰ درصـد از حرفهایش را بتواند بزند ، حدود ۲۵ درصدش را شاید بتواند بعد از تمام شدن مسئولیت در آینده بگوید و حدود ۶۰ درصـدش را هـرگز نمی تواند بگوید ، چون مصالح بالاتری هست ، برای اینکه راه بماند ، برای اینکه انقلاب حفظ شود. ما کـه نیامده ایم فقط خودمان را حفظ کنیم ، آمده ایم که پرچم، عزت ایران اسلامی، این نظام بماند.

احمدی نژاد در پاسخ به پرسش یکی از حاضرین دباره عزل منوچه متکی اینگونه پاسخ داد :

آقای متـکی در دوره اول کاندیدای من نبـود ، در دولت دهم که اصـلا وزیـر من نبـود. من در دور دوم دولـت با ایشـان دیگر کاری نداشتـم وتمام کـارهای بین المللی به عهـده خودم بود. گذشت تا در اولین سفر دولت دهـم به نیـویورک ، سه چهـارتا دیپلمـات را که بنـده مخـالف اعزام اینها به کشورهای غربی بودم، ایشان به غرب اعزام کرد و آنها هم رفتند و پناهنده شدند. بعد از سفر نیویورک، در جلسه ای قضیه بررسی شد و بنا شد ایشان عوض شوند. به هرحال از روزی که تصمیم گرفتیم که ایشان وزیر نباشد، ایشان مداوماً در سفر بود حتی در دولت هم که حضور پیدا می کرد سریعاً ناپدیـد می شد تا اینکـه بعد از سه ماه بـالاخره در سـاعت ۵ بعـد ازظهـر و بعد ساعت ۱۰ شب با ایشان وقت تنظیـم شد و به ایشان گفتیم که شما دیگـر در دولت وزیر نیستید ولی من دوست دارم شما بعنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سـازمان انـرژی اتمی فعالیت کنیـد. گفت من امشب میخواهم به سنـگال بروم و اصرار کرد که من می روم. گفتم شما از نظر من وزیر نیستی. ولی با این حال با هواپیمـای اختصاصی رفت و گفـت که دوشنبه ظهر بر می گردم. من هم همانجا حکـم عزل ایشـان را صادر کـردم و نوشتم که دوشنبه عصر اعلام شود. دوشنبه در سفر استانی بودم ، یک دفعه عصر گفتم شـاید از سفر برنگشته باشد ؛ با دفتر تماس گرفتم که فعلا حکم را اعلام نکنند. گفتنـد پنج دقیقـه قبل اعلام کردیم . گفتم برداریـد تا مطمئن شویم که برگشتـه است. گفتند دیگر دیر شـده چونکه در رسانه ها منتشر شده است. بعد که از سفر برگشتند ، از مدیرکل تشریفات وزارت خارجه پرسیدم چرا دیر آمدید؟ گفت: دوشنبه ظهر جلسات رسمی تمام شد و بنا بود برگردیم ولی ایشان به من گفت که یک قرار شام بگذار و سفر را تمـدید کن. گفـت حتی اگر می توانید یک سفر دیگـر هم برای من همـاهنگ کن تا من از اینجا مستقیم به ایـران نروم. ضمناً زمانی هم که ایشان حکـم عزلـش اعلام شد، در هیچ جلسه رسمی نبوده است. بعداً معاونان ایشان به ما گفتند که ما تعجب می کـردیم چـون ایشان از همان سه ماه قبل به ما گفته بود هرجا که می توانید برای من سفر هماهنگ کنید. فقط سفر باشد هـرجا بود مشکلی نیست! این معاونان می گفتند ما نمی دانستیم چه اتفـاقی افتاده ولی ایشان اصـرار به سفر خـارجی داشتند. مـأموریت ها را بـاید من به وزیر می دادم اما ایشان بدون هماهنگی با من همه جا میرفت و این سفرها نه نتیجه ای و نه گزارشی داشت.

Description: ماجرای برکناری متکـی چه بـود؟

چه کسـانی تنور این بداخلاقی را داغ تر کـردند؟

همچون تاریخ ۳۵ ساله نظام مقدس اسلامی ، این بار هم رسانه های جریان سلطه و استکبار همچون بی بی سی ، صدای آمریکا ، رادیو فردا ، سایت های جرس ، بالاترین و… که از هیچ حرکتی برای ضربه زدن به نظام مقدس اسلامی غفلت نمی ورزند ، پیشگامان این حرکت تخریبی برعلیه دولت انقلابی دکتر احمدی نژاد بودند. البته نمیتوان از نقش پررنگ رسانه های اطلاح طلب و بعضا حامی فتنه ۸۸ در داخل که بغض و کینه شتری آنان که تا امروز نیز ادامه داشته است غفلت ورزید.

اما نکته بسیار مهم در این واقعه این است که همانگونه که دکتر احـمدی نژاد هم تصریح کـرده اند جناب اقای متکی در هنگام اعلام خبـر عزل ایشان از مسئولیتشـان در هیچ جلـسه ای نبوده اند. پس از تحقیقات فراوان اینجانب درباره منبع این موضوع ، دریافتم که اولین بار این سخن را علیرضا نوری زاد تحلیلگری بدنام و ضد انقلاب شبکه های سلطنت طلب بصورت مکرر در تمامی رسانه های ضد انقلاب لس آنجلسی و عربی منظقه بر زبان جاری نموده است و متاسفانه امروزه منبع خبری برخی از خواص مدعی انقلابی گری و بصیرت در جامعه ما شده است.

متکی به دنبال چه بود؟

اما با روشن شـدن حواشی پشت پرده این بازی رسانه ای جناب متکی توسط دکتر احمدی نژاد ، میتوان ریشه اقدامات متکی را در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ بررسی نمود. شاید بتوان دلیل متکی را برای نقش بازی کردن و ایجاد فضایی برای مطرح کردن و مظلوم نمایی خویش در نزد افکار عمومی ، برای نامزدی در انتخابات امسال یاد کرد. اثبات این مدعی را میتوان به اقدام عجولانه وی در اعلام رسمی کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۸ اسفند سال ۱۳۹۱ جستجو نمود ؛ وی از آن تاریخ به انجام سفرهای تبلیغاتی و رایزنی با گروه ها و شخصیت ها و جناح های سیاسی پرداخت و حتی در ۲۱ اردیبهشت امسال نیز با حضور در وزارت کشور نام خود را برای کاندیاتوری ریاست جمهوری ثبت نمود ولی او نیز همچون ۱۸ شخص سرشناس دیگر رد صلاحیت شد!

تهدید متکی به افشاگری با خرج کردن از رهبری

متکی در ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۱ در مسجد سالار تبریز گفته بود : مقام معظم رهبری فرموده اند فعلا آن ماجرا را بازگو نکنم تا روزی که با آقای احمدی نژاد در مقام یک شهروند عادی رو در رو شوم!

باید از ایشان پرسید که چرا اولا برای اثبات حقانیت خود متوسل به نام رهبری معظم انقلاب میشوید؟ و دوما حال که احمدی نژاد همچون شهروندان عادی به سر می برد چرا ایشان همچنان سکوت نموده و لب نمیگشاید؟ شاید ۲۲ آذر ۹۲ و پس از ۳ سال فرصت خوبی برای بررسی این ماجریا مهم در نزد افکار عمومی باشد. البته امیدواریم ایشان همچون رئیس جمهور محترم نباشند و دانستن و قضاوت کردن را حق مردن دانسته و با شجاعت و صراحت حاضر به اعلام مواضع خود در پیشگاه ملت ایران باشند.

  http://dolatebahar.com/view/3243/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%DA%A9%D9%80%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%80%D9%88%D8%AF%D8%9F