محمد نوروزي در فيسبوك نوشت:
شايد بتوان چشم ها را بست ، صدا ها را خفه كرد ، بر دهان ها قفل زد اما نمي توان مخاطب را به «نفهميدن» وا داشت! به راستي اگر محمود احمدي نژاد ايران را با خاك يكسان كرده ، اگر خسارتي عظيم تر از جنگ تحميلي به كشور وارد ساخته ، اگر چيزي جز گرسنگي و فقر و بدبختي براي مردم به ارمغان نياورده ، اگر منحرف بوده و منافع ملت را بر باد داده ، اگر شديد ترين خطر تاريخي براي اسلام بوده ، اگر انقراض دايناسور ها ، شكاف لايه اوزون ، قتل بروسلي و هر شرّ ديگري كار اوست ، چرا از مناظره با او وحشت داريد؟ چرا با سخن گفتن از محاكمه به جاي مناظره ، به روشهاي سرهنگ مئابانه و مونولوگ محور متوسل مي شويد؟

همه شواهد نشان مي دهد ، حركت اخير محمود احمدي نژاد ، تيم روحاني را شديدا به تكاپو واداشته و در موقعيتي سخت تر از «كيش» و بلكه در حالت «مات» قرار داده است! زين پس ، هرگونه انتقاد به محمود احمدي نژاد از طرف روحاني و اطرافيانش ، در نشريات ، خبرگزاري ها و صدا و سيما ، فقط و فقط با يك سوال از سوي مخاطبين مواجه مي شود ؛ «چرا با او مناظره نمي كنيد؟»