کسانی مثل شبث بن ربعی ! حجار بن ابجر و قیس ابن شعث و یزید ابن حارث ! برای امام حسین نامه نوشتند که : میوه های ما رسیده و دشت و جلگه های ما سبز و خرم گشته است . هرگاه وارد شوی لشکری مجهز را در انتظار فرمان خود می بینی !

ولی این لعنتی ها به لشکر یزید حرام زاده رفتند و جلو امام حسین صف کشیدند .....


قسمتی از کتاب روز حسین  در مورد کسانی که نامه نوشتند  صفحه 20 کتاب روز حسین:

 ((.... حضرت امام حسین  خطاب به دشمن در حالی که قران در دست دارند می فرمایند )) ای گروه مرگ بر شما , اف بر شما , مگر شما مردم با نامه های التماس آمیزتان نبودید که  با ناله و زاری ما را فریاد  رسی فرا خواندید . ما نیز با سرعت به سوی شما تاختیم . اینک همان شمشیرهای را که به نفع ما بعت کرده بودند , به روی ما می کشید ؟ و همان آتش انقلابی را که برای نابودی دشمن مشترک شما و ما بر افروخته بودیم , اینک به جان ما شعله ور می سازید ؟؟ جای بسی شگفتی است که می بینم , شما مردم برای نابودی دوستان خود قیام نموده اید و می خواهید دوستان خود را به هواداری از دشمنانتان از بین ببرید . بی آنکه حکومت انان در میان شما عدلی گسترش داده باشد . و نه امیدی به انان داشده باشید , تنها به خاطر ثروت حرامی که به شما بدهند , و به طمع گذران پستی که بدان دست یابید با این که از ما فساد و معصیتی مشاهده نکرده و از طرف ما فتوای نادرستی صادر نگشته است .

{{ از مؤسسه خیریه مهر امام هادی ع www.imamhadi,com  {{

اما حر کسی بود که درصف دشمنان حضرت بود و جلو حضرت ایستاد ولی بعد با عنایت خاص امام حسین به صف یاران امام حسین شتافت و اولین شهید راه امام حسین شد و امام حسین درباره ایشان می فرمایند : ای حر تو در دنیا و آخرت آزاد مردی , همان گونه که مادرت نام تو را حر (آزاده ) نامیده است .

یزید بن زیاد مهاجر کندی هم در میان یاران ابن سعد بود , ولی با عنایت امام حسین ع به صف یاران حسین ع پیوست .

سعید بن حرث انصاری عجولانی و برادرش  ابوالحتوف با شنیدن  فریاد رسی امام حسین با عنایت امام حسین به صف یاران امام حسین ع پیوستند ..

(جناب حر ) جلو آمد و خطاب به مردم کوفه چنین گفت : ای مردم کوفه ! مادر به عزایتان نشینت و جز گرینه کاری نداشته باشید . آیا بنده خوب خدا را به سوی خود دعوت می کنید ؟! اینک که آمده است , او را تسلیم می کنید ؟! شما همان کسانی هستید که به خیال خودتان آماده بودید که به طرفداری از حسیت ع از سرو جان بگذرید ولی چیزی نگذشت که پرچم مخالفت با او برافراشتید تا با او بجنگید و او را با فرزندانش  در محاصره قرار دادید تا نگذارید به یکی از سرزمین های ویسع الهی روی آورد . کاری کردید که هم اکنون همچون  اسیر گرفتاار دست شما گردیده است . نه قدرت دارد به سود خود کاری کند و نه میتواند از خویشتن زیانی را در سازد . . . اینها بس نبود که میان او و زنان و کودکان و یارانش و آب  فرات فاصله شدهید ........(( قسمتی از کتاب روز حسین))

بدانید ما باید از تاریخ و داستان و سرگذشت و روایات درس عبرت بگیریم و با حال تطبیق بدهیم نه اینکه در 1400 سال پیش بمانیم , باید برای حسین گریست که این چنین مردم جاهلی در زمانش بوده اند ولی باید برای امام زمان هم گریست که مردم نوع جاهلیتشان فرق کرده ولی هنوز جاهلند و به زر و زیور و ظاهر هر کس نگاه می کنند ..... نکند وقتی آقا بیایند ما هم همان کنیم که کوفیان با امام حسین رفتار کردند ‍‍‍‍!!!! .... وای بر ما اگر چنین شود ....!

در روایات است که امام حسین روز عاشورا ناله میزد وا قلة ناصرا (( وای بر کمی یارانم )) امام خامنه ای هم چند سال پیش فرمودند این عمار !    یعنی همان وا قلة ناصرا (( وای بر کمی یارانم ))