قسمتی از کتاب روز حسین  در مورد اهل بیت صفحه 9 :

سپس فرمود  ((  منظور امام حسین در روز عاشورا )) :


سپاس خداوندی را که جهان را آفرید و آن را دار فنا و نیستی قرار داد : خانه ای که اهل خود را از حالتی به حالت دیگر تغییر می دهد . آن کس که به دنیا مغرور شود , سخت فریب خورده است و آن کهس که در دام فتنه دنیا افتد روی سعادت نخواهد دید .

هوشیار باشد که این دنیای فریب کار  شما را نفریبد . زیرا دنیا همیشه کسانی را که با آرزوهائی دل بدو بسته اند , نا امید می سازد و کاخ آمال و آرزوهایشان را واژگون می سازد . شما را می بینم که همگی  آهنگ کاری را نموده اید و خدای را در این کار بر خویشتن عضبناک کرده اید . بدانید که خداوند نظر لطف خویشتن را از شما برداشته است . نکبت و نقمت بر سرتان فروریخته و شما را از رحمتش دور ساخته است .

پروردگار ما خوب خدائی است امام شما بندگانش بد بندگانی هستید . اقرار به اطاعت پروردگار نمودید و به پیامبرش محمد ص ایمام آورده اید . آری این شیطان است که عنان اختیار را از دست تان گرفته و شما را از یاد خدای بزرگ غافل نساخته است .

وای بر شما بر این خیال شومی که در سر دارید .

انا لله و انا الیه راجون . آری ما ملک خداییم و هم اکنون آماده لقا  پروردگار خویش هستیم و این سپاه مردمی هستند که پس از ایمان آوردن , به کفر گراییدند . ای قوم ستمگر از رحمت الهی دور باشید .

emamhadi.ir