از خود گذشتگی بالاترین مرتبه عشق می باشد  , عشق شیرازه ای است که در لحظه لحظه روز عاشورا دیده می شود , از خود گذشتگی بالاترین مرتبه عشق می باشد  , عشق شیرازه ای است که در لحظه لحظه روز عاشورا دیده می شود


عشق به خداوند , فرزند ,  خواهر , برادر , عشق دوستان به یکدیگر , عشق زن و شوهر , عشق کودکانه و.... به راستی چه چاکی عشقی بود که فرمود : علی اکبر پسرم , اندکی در جلو دیدگانم گام بردار , تا نظارگر قامت رعنایت باشم , اما عشق به خدا سرامد همه است , و روز حسین چنین روزی بود ........ کربلا را از دیدی دیگر باید نگریست .

{{ قسمتی از کتاب روز حسین  از مؤسسه خیریه مهر امام هادی ع www.imamhadi,com  {{

قسمتی از کتاب روز حسین  در مورد اهل بیت صفحه 8 :

آری همان گونه که شاعر عرب گفته است , این خاندان معدن بلاغت می باشند , هر آنکه سخنی موزون و بلیغ آورد , از این خانداغن نقل می کند  و چنان چه به  آنان نسبت ندهد ,باید گفت از آنان سرقت کرده است . اهل بیت با کتاب خدا برابری دارند , تنها یک فرق : قران کتاب صامت است و اینان کتاب ناطق .

  از مؤسسه خیریه مهر امام هادی ع www.imamhadi,com  {{