یکی از کاربران گوگل پلاس در یادداشتی پیرامون گزارش ارائه شده توسط حسن روحانی در شب گذشته چنین نوشته است:
حسن روحانی در گزارش عملکرد 100 روزه:
در سال‌های قبل از 84، واردات ما حدود 38 میلیارد تومان بوده است و این رقم در سال 90 به 75  میلیارد تومان رسید. باید بدانیم زمانی که با دنیا در حال مبارزه هستیم، باید به خودتان و داخل تکیه کنید.
سال 83 هر بشکه نفت برابر 26.89 دلار بوده که در سال 90 به حدود 110 دلار رسیده است.
اما..
با یک محاسبه ساده خواهیم یافت که ایران سال 83 در ازای واردات 38 میلیارد دلاری باید 1.4 میلیارد بشکه نفت به خارج از کشور تحویل میداده و در سال 90 به ازای 75 میلیارد دلار واردات فقط 0.68 میلیارد بشکه نفت از کشور خارج شده است.
این یعنی کاهش وابستگی به خارج، در حالی که حسن روحانی آن را به افزایش وابستگی تعبیر کرد.

http://dolatebahar.com/