سخنرانی استاد رائفی پور درباره پشت پرده اسید پاشی اصفهان !!!

 
44

پشت پرده اسید پاشی اصفهان !!!

سلام من یک سوال دارم از وزارت اطلاعات ؟
چطوریه که یه ادمو با اون تجهیزات از اون کله دنیا میرید بازداشت میکنید تو هوا ...
اسید پاشان به رئیس بیمارستانو بازداشت میکنید؟....
ولی چند تا یا یک گروه اسید پاشو تو یک شهر که صلب اسایش مردم کردند را هنوز نتونستید بگیرید و بایکت خبری کرده اید؟