سایت وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا متنی با عنوان "برگه اطلاعات کاخ سفید در ارتباط با موافقتنامه اولیه پیرامون برنامه هسته ای ایران" در تاریخ دوشنبه 25 نوامبر 2013 منتشر کرده است.

این متن با متنی که وزارت امور خارجه کشورمان منتشر کرده متفاوت است.


برگه اطلاعات: گام نخست در موافقتنامه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران
گروه 1+5 (ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه، و چین، با کمک اتحادیه اروپا) در گفتگوهای جدید و مهم با ایران برای دست یافتن به راه حلی دیپلماتیک و قابل تایید که ایران را از دست یافتن به سلاح هسته ای باز دارد شرکت داشته اند.
پرزیدنت اوباما این موضوع را روشن ساخته است که دست یافتن به راه حلی مسالمت آمیز که ایران را از دست یافتن به سلاح هسته ای باز دارد، در جهت منافع ملی آمریکا است. امروز، گروه 1+5 و ایران به موافقتنامه نخستی دست یافتند که پیشرفت برنامه هسته ای ایران را متوقف می سازد و به شکل قابل توجهی آن را به عقب باز می گرداند. این موارد شامل محدودیت های معنا دار اولیه ای هستند که ایران پس از نزدیک به یک دهه در زمینه برنامه هسته ای خود پذیرفته است. این گام نخست شش ماهه شامل محدودیت های مهمی در زمینه برنامه هسته ای ایران است و فوری ترین نگرانی های ما از جمله توانایی غنی سازی ایران؛ ذخایر اورانیوم غنی سازی شده موجود؛ تعداد و توانایی های سانتریفیوژها؛ و توانایی این کشور در تولید پلوتونیوم قابل استفاده در ساخت سلاح را در راکتور اتمی اراک مد نظر قرار می دهد. مواردی که ایران در این گام نخست متعهد به انجام آنها شده است همچنین شفافیت در برنامه این کشور و امکان نظارت سرزده از برنامه هسته ای خود را برای ما فراهم می آورد. در گذشته، این نگرانی ابراز شده است که ایران از این مذاکرات برای خرید وقت به منظور پیشبرد برنامه خود استفاده می کند. این اقدامات نخست، در مجموع، به جلوگیری از استفاده ایران از مذاکرات برای ادامه پیشرفت در برنامه هسته ای خود همزمان با ادامه کار برای دست یافتن به راه حلی بلند مدت، و جامع که تمامی نگرانی های جامعه جهانی را برطرف سازد کمک خواهد کرد.
در برابر آن، به عنوان بخشی از گام نخست، گروه 1+5 تسهیل در تحریم های ایران را به صورت موقت، هدفمند، و برگشت پذیر فراهم خواهد آورد. کاستن از تحریم به گونه ای تنظیم شده است که اکثریت قابل توجه تحریم ها، از جمله ساختار تحریم های مهم نفتی، بانکی، و مالی به قوت خود باقی خواهد ماند. گروه 1+5 با قدرت به اعمال این تحریم ها ادامه خواهد داد. اگر ایران به تعهدات خود پایبند نباشد، ما این تسهیل محدود را بر خواهیم داشت و تحریم های اضافی را علیه ایران اعمال خواهیم کرد.
گروه 1+5 و ایران همچنین به بحث درباره پارامترهای عمومی در زمینه راه حل جامعی که در بلند مدت برنامه هسته ای ایران را محدود سازد، و حصول اطمینان قابل تایید از سوی جامعه بین المللی مبنی بر اینکه فعالیت های هسته ای ایران کاملا صلح آمیز خواهد بود پرداختند، و اطمینان از این که هر تلاش ایران برای پیگیری برنامه تولید سلاح هسته ای به سرعت قابل شناسایی باشد. این توافق همچنین شامل پذیرش ایران در این زمینه که این کشور باید تمام قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را به اجرا گذارد – قطعنامه هایی که ایران برای مدت های طولانی آنها را غیر قانونی می دانسته است – و نیز مسائل گذشته و حال برنامه هسته ای ایران که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) به آن پرداخته شده است. این بخش شامل قطعنامه ای است که سوال هایی را در باره امکان بُعد نظامی برنامه هسته ای ایران مطرح می سازد، از جمله فعالیت های ایران در پارچین. به عنوان بخشی از راه حلی جامع، ایران همچنین باید به طور کامل به الزامات خود بر اساس پیمان نامه عدم منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) و الزامات خود به آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبند باشد. در زمینه دست یافتن به توافقی جامع، هیچ توافقی صورت نگرفته است تا این که درباره همه چیز توافق حاصل شود. به عبارت ساده، این گام نخست ظرف شش ماه به پایان خواهد رسید، و بیانگر وضعیت پایانی قابل قبول از سوی ایالات متحده یا شرکای ما در گروه 1+5 نیست.
توقف در پیشرفت برنامه هسته ای ایران و برگرداندن عناصر مهم آن به عقب
ایران متعهد به متوقف کردن غنی سازی بالاتر از 5 درصد شده است:
توقف تمامی غنی سازی بالای 5 درصد و کنار گذاردن تمامی ارتباطات فنی مورد نیاز برای غنی سازی بالاتر از 5 درصد.
ایران متعهد به خنثی ساختن ذخیره اورانیوم غنی سازی شده بالای 20 درصد خود شده است:
رقیق ساختن به کمتر از 5 درصد یا تبدیل آن به شکلی که مناسب غنی سازی بیشتر تمامی ذخیر نزدیک به 20 درصد ذخیره غنی سازی شده قبل از پایان مرحله نخست نباشد.
ایران متعهد به توقف پیشرفت در توانایی غنی سازی خود شده است:
هیچ سانتریفیوژ دیگری از هیچ نوع نصب نشود.
هیچ سانتریفیوژ نسل جدید برای غنی سازی اورانیم نصب یا استفاده نشود.
تقریبا نیمی از سانتریفیوژهای نصب شده در نطنز و سه چهارم سانتریفیوژهای نصب شده در فردو بدون استفاده از آنها رها شود.
تولید سانتریفیوژها را محدود به جایگزین ساختن با دستگاه های از کار افتاده کند، به طوری که ایران نتواند در این شش ماه از سانتریفیوژها استفاده کند.
تسهیلات غنی سازی اضافی ساخته نشود.
ایران متعهد به توقف پیشرفت در زمینه انباشت ذخیره 3.5 درصدی خود شده است:
ذخیره اورانیوم غنی سازی شده 3.5 درصدی افزایش نیابد، به طوری که این میزان در پایان شش ماه بیشتر از آغاز این دوره نباشد، و هر میزان از اورانیوم غنی سازی شده جدید 3.5 درصدی اکسیده شود.
ایران متعهد به عدم پیشرفت بیشتر در فعالیت های خود در اراک و توقف پیشرفت در پیگیری تولید پلوتونیوم شده است. ایران متعهد به موارد زیر شده است:
راکتور اراک را مورد استفاده قرار ندهد.
سوخت برای راکتور اراک فراهم نیاورد.
تولید سوخت برای راکتور اراک را متوقف سازد.
هیچ آزمایش دیگری را در راکتور اراک انجام ندهد.
هیچ بخش اضافی را در راکتور اراک نصب نکند.
هیچ سوخت و آب سنگین را به محل راکتور منتقل نسازد.
هیچ تسهیلاتی را که قادر به بازفرآوری باشد احداث نکند. بدون بازفرآوری، ایران نمی تواند پلوتونیوم را از سوخت استفاده شده جدا سازد.
شفافیت بی سابقه و نظارت سرزده بر برنامه هسته ای ایران
ایران متعهد شده است:
امکان دسترسی روزانه را برای بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در نطنز و فردو فراهم آورد. این دسترسی روزانه به بازرسان اجازه خواهد داد تا دوربین های نظارتی را برای اطمینان از نظارت جامع مورد بررسی قرار دهند. این گونه دسترسی شفافیت بیشتری را در زمینه غنی سازی در این مکان ها و کاستن از زمان بازرسی برای مشاهده هر نوع عدم پیروی فراهم خواهد آورد.
امکان دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به تسهیلات مونتاژ سانتریفیوژها را فراهم آورد.
امکان دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به روند تولید پره های چرخان سانتریفیوژها و تسهیلات انباشت آن را فراهم آورد
امکان دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به معادن و ابزار آلات ساخت اورانیوم را فراهم آورد.
اطلاعات طراحی بلند مدت را در ارتباط با راکتور اراک فراهم آورد. این امر بررسی دقیقی را در زمینه راکتوری که قبل از این در دسترس نبوده است فراهم خواهد آورد.
امکان دسترسی متناوب بیشتری را به راکتور اراک فراهم آورد.
داده ها و اطلاعات مهم خاصی را که در پروتکل الحاقی ایران در موافقتنامه حفظ ایمنی با آژانس بین المللی انرژی اتمی و کد اصلاح شده 3.1 را ارائه کند.
شیوه تایید
از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته خواهد شد تا بسیاری از این مراحل تایید را، همزمان با بازرسی مستمر خود در ایران انجام دهد. علاوه بر این، گروه 1+5 و ایران متعهد به استقرار کمیته مشترک برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور نظارت و پرداختن به مسائلی که ممکن است به وجود آید شده است. کمیته مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تسهیل قطعنامه های گذشته و فعلی در ارتباط با برنامه هسته ای ایران، از جمله امکان بُعد نظامی برنامه هسته ای ایران و فعالیت های ایران در پارچین شده است.
لغو محدود، موقت، و قابل بازگشت تحریم ها
در برابر این اقدامات، گروه 1+5 تسهیلات محدود، موقت، هدفمند و قابل بازگشت را همزمان با حفظ مجموعه کامل تحریم های ما، از جمله ساختار تحریم های نفتی، مالی، و بانکی فراهم خواهد آورد. در صورت قصور ایران در پایبندی به تعهدات خود ما تسهیل در تحریم ها را لغو خواهیم کرد. به طور خاص، گروه 1+5 متعهد شده است:
تحریم های جدید مرتبط با برنامه هسته ای را در شش ماه آینده، در صورتی که ایران به تعهدات خود بر اساس این موافقتنامه پایبند باشد، تا حدی که در درون نظام سیاسی آنها امکان پذیر باشد، اعمال نکند.
برخی تحریم ها در زمینه طلا و فلزات گرانبها، بخش خودرو ایران، و صادارت محصولات پتروشیمی ایران را به حالت تعلیق درآورد، که به طور بالقوه 1.5 میلیارد دلار درآمد را برای ایران به همراه دارد.
مجوز تعمیرات مربوط به ایمنی و بازرسی در داخل ایران برای برخی از خطوط هوایی را صادر کند.
اجازه خرید ایران در سطح به شدت کاهش یافته فعلی ایران را بدهد – سطحی که پایین تر از 60 درصد نسبت به دو سال گذشته است. اجازه داده خواهد شد که 4.2 میلیارد دلار از این فروش، در صورتی که ایران به تعهدات خود پایبند باشد به صورت قسطی انتقال یابد.
اجازه پرداخت 400 میلیون دلار به صورت کمک هزینه تحصیلی از منابع مالی محدود شده ایران به موسسه های آموزشی مورد تایی در کشورهای ثالث برای پرداخت شهریه دانشجویان ایرانی داده می شود.
داد و ستدهای انسان دوستانه
فراهم آوردن تسهیل در داد و ستدهای انسان دوستانه که قبلا بر اساس قوانین مربوط به داد و ستدهای انسان دوستانه توسط کنگره به طور روشن اجازه داده شده بود به طوری که این راه، دسترسی به هیچ منبع مالی جدیدی را برای ایران فراهم نیاورد. داد و ستدهای انسان دوستانه، آنهایی هستند که مربوط به خرید غذا، محصولات کشاورزی، دارو، و خدمات پزشکی می شوند؛ ما همچنین خریدهایی را که به دلیل هزینه های پزشکی در خارج انجام شده است تسهیل می بخشیم. ما این راه را در جهت منافع مردم ایران فراهم می آوریم.
چشم انداز کاستن از تحریم ها
در مجموع، تقریبا 7 میلیارد دلار بر اساس تسهیل در تحریم ها، بخشی از هزینه هایی است که ایران با ادامه دیگر تحریم ها دریافت خواهد کرد. بخش بزرگی از تقریبا 100 میلیارد دلار درآمدهای ضبط شده بر اساس تحریم ها غیر قابل دسترس و محدود هستند.
در شش ماه آینده، فروش نفت خام ایران افزایش نخواهد یافت. تحریم های نفتی باعث تقریبا از دست دادن 30 میلیارد درآمد نفتی – یا تقریبا 5 میلیارد دلار در ماه شده است – در مقایسه با آنچه ایران در سال 2011 در ظرف شش ماه، قبل از اعمال تحریم ها، به دست می آورد. اگرچه ایران امکان دسترسی به 4.2 میلیارد دلار از فروش نفت خود را به دست خواهد آورد، در حدود 15 میلیارد دلار از درآمد این کشور در طی این مدت در حساب های محدود شده ای نگهداری خواهد شد. به طور خلاصه، ما انتظار داریم که بر اساس مفاد این موافقتنامه، میزان پول ایران در حساب های محدود شده در خارج عملا افزایش یابد، نه کاهش.
ادامه فشار اقتصادی بر ایران و حفظ ساختار تحریم های ما
در طی این گام نخست، ما به اعمال شدید تحریم های خود علیه ایران ادامه خواهیم داد، از جمله اقدام علیه کسانی که از این تحریم ها سرباز می زنند یا سعی در دور زدن آنها دارند.
تحریم هایی که بر فروش نفت خام اثر گذاشته است به فشار خود بر دولت ایران ادامه خواهد داد. ما با همکاری با شرکای بین المللی خود، فروش نفت ایران را از 2.5 میلیون بشکه در روز در اوایل 2012 به یک میلیون بشکه در روز کاهش داده ایم، که از توانایی ایران برای فروش تقریبا 1.5 میلیون بشکه کاسته است. این به معنای از دست دادن بیش از 80 میلیون دلار از آغاز سال 2012 بوده است که ایران هیچگاه نمی تواند آن را جبران کند. بر اساس این گام نخست، ممنوعیت اعمال شده بر نفت خام از سوی اتحادیه اروپا به قوت خود باقی خواهد ماند و فروش نفت ایران در سطح یک میلیون بشکه در روز حفظ خواهد شد، که منجر به ادامه کاهش درآمد دیگر به میزان 4 میلیارد دلار در ماه و ادامه آن در هر ماه خواهد شد.
تحریم هایی که بر صادرات محصولات نفتی به ایران تاثیر می گذارد، که منجر به از دست دادن درآمد نفتی می گردد، به قوت خود باقی خواهد ماند.
بخش بزرگی از درآمد تقریبا 100 میلیارد دلاری حفظ شده ایران همچنان به دلیل تحریم های محدود خواهد بود.
بخش های مهم دیگر تحریم های ما همچنان دست نخورده باقی خواهد ماند، شامل:
― تحریم های اعمال شده علیه بانک مرکزی ایران و تقریبا 24 بانک و عوامل مالی عمده ایران؛
― تحریم های بخش دوم، به دنبال قانون تحریم های جامع، پاسخگویی و کاهش سرمایه گذاری در ایران (CISADA) به شکلی اصلاح شده آن و دیگر قوانین، در ارتباط با بانک هایی که با ایالات متحده و افراد و نهادهای خاص فعالیت تجاری دارند.
― تحریم ها بر افرادی که خدمات مالی متنوعی را به ایران ارائه می کنند، مانند بسیاری از انواع بیمه ها؛ و
― دسترسی محدود به نظام مالی ایالات متحده.
همه تحریم های اعمال شده هدفمند در مورد 600 فرد یا نهاد که به حمایت از برنامه هسته ای ایران یا برنامه موشکی می پرداختند به قوت خود باقی خواهد ماند.
تحریم ها بر بخش هایی از اقتصاد ایران، از جمله کشتیرانی و کشتی سازی به قوت خود باقی خواهد ماند.
تحریم ها در زمینه سرمایه گذاری بلند مدت و ارائه خدمات به بخش انرژی ایران به قوت خود باقی خواهد ماند.
تحریم ها بر برنامه نظامی ایران به قوت خود باقی خواهد ماند.
تحریم های گسترده تر بر تجارت با یران به قوت خود باقی خواهد ماند، که ایران را از دسترسی به تقریبا تمامی معاملات خود با بزرگترین اقتصادهای جهان محروم می سازد.
تمامی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل همچنان اعمال خواهد شد.
تمام تحریم ها هدفمند ما که به دلیل حمایت ایران از تروریسم، نقش بی ثبات ساختن در درگیری های سوریه، و موارد نقض حقوق بشر آن، و دیگر مواردی که باعث نگرانی است، همچنان اعمال خواهد شد.
راه حلی جامع
در طی شش ماه مرحله نخست، گروه 1+5 در زمینه راه حل های گوناگون گفتگو خواهد کرد. تا این لحظه، طرح پارامترهای عمومی برای دست یافتن به راه حلی جامع، گام های مشخصی را برای اعتماد بخشیدن به جامعه بین المللی در این باره که فعالیت های هسته ای ایران همچنان صلح آمیز باقی خواهد ماند ارائه می دهد. در ارتباط با این راه حل جامع: هیچ توافقی در زمینه توافقی جامع تا زمانی که درباره همه چیز به توافق برسیم صورت نخواهد گرفت. در طی شش ماه آینده، ما مشخص خواهیم ساخت که آیا راه حلی که بتواند به ما اعتماد کافی مبنی بر این که برنامه ایران صلح آمیز است بدهد وجود دارد. اگر ایران نتواند نگرانی های ما را مرتفع سازد، ما آماده افزایش تحریم ها و فشار بر ایران هستیم.
نتیجه گیری
به طور خلاصه، این گام نخست به خودی خود دستاورد بزرگی است. بدون دست یافتن به این موافقتنامه، ایران می توانست هزاران سانتریفیوژ دیگر را به کار گیرد. این کشور می توانست سانتریفیوژهای نسل آینده را نصب و راه اندازی کند که زمان پیشرفت در این زمینه را کاهش خواهد داد. ایران می توانست سوخت راکتور آب سنگین اراک را فراهم آورد. می توانست انباشت ذخیر اورانیوم 20 درصدی خود را بیشتر از میزانی که برای ساخت بمب لازم است افزایش دهد. اکنون ایران بر اساس شرایط مندرج در این موافقتنامه نخست نمی تواند هیچ یک از این کارها را انجام دهد.
علاوه بر این، بدون این رویکرد مرحله به مرحله، ائتلاف تحریم های بین المللی تضعیف می شد زیرا ایران این گونه بیان می داشت که برای دست یافتن به راه حلی دیپلماتیک جدی است اما ما این گونه نیستیم. ما قادر نمی بودیم که شرکای مان را متقاعد به اعمال تحریم های اعمال شده مان بکنیم. با این گام نخست، برنامه ایران را متوقف و آن را به عقب باز می گردانیم و به ایران انتخاب مشخصی را ارائه می دهیم: به تعهدات خود پایبند باشید و با حسن نیت برای نیل به یک توافق حرکت کنید، یا تمام جامعه بین المللی با انزاو و فشار بیشتری برخورد خواهند کرد.
مردم آمریکا راه حلی مسالمت آمیز و دنبال کردن راه حلی که ایران را از دستیابی به سلاح هسته ای باز دارد و رژیم عدم تکثیر سلاح در سطح جهانی را تقویت کند، ترجیح می دهند. این راه حل این توانایی بالقوه برای دست یافتن به این هدف را دارد. ایالات متحده آمریکا از طریق دیپلماسی قوی و اصولی نقش خود را برای دست یافتن به صلح، امنیت و همکاری با کشورها انجام خواهد داد.

http://dolatebahar.com/