دولت بهار: به دلیل تقارن زادروز دکتر احمدی نژاد (6 آبان) با ایام محرم الحرام، این مراسم برگزار نمی شود. از دوستداران دکتر احمدی نژاد دعوت می شود پیامهای خود را به همین مناسبت ذیل این خبر ارسال کنند.


http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/571695567-1-IMG_20141013_122948~2.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/571695567-1-IMG_20141013_122948~2.jpghttp://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/811213066-1-dr.jpghttp://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/443379591-1-IMG_20141018_150744_873409705.jpghttp://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/689153955-1-YlB.gif