«کاش بودی فرمانده!»

 
 
درود خدا بر بنده پاک و صالحش
 
 

 


به روزهایی نزدیک می شویم که در دوران دولت پر مهرت، برایمان از جمله روزهای 
 
عزت و سربلندی به شمار می آمد؛ روزهایی که تنها کافی بود بنشینیم و نظاره گر 
 
اقتدار و سرافرازی و نیز تسلیم ناپذیری و ایستادگی ملت مان در برابر، به اصطلاح، 
 
ابرقدرت های دنیا باشیم. آن هنگام، که در جایگاه سخنران، در سازمان ملل حاضر 
 
می شدی و برایمان آبرو می خریدی. 
 
خیالمان راحت بود که با توکل بر خدا و توسل به بهار موعود (عج) حق را بی هیچ 
 
واهمه ای فریاد خواهی زد. بی صبرانه در انتظار سخنان الهی و برآمده از ایمانت 
 
می ماندیم و اطمینان داشتیم که بار دیگر بربلندای شرف و عزتمان خواهی نشاند. 
 
آسوده خاطر بودیم که هرگز حتی واژه ای که به زیان ملتت باشد، بر زبانت جاری 
 
نخواهد شد. 
 
سخنان آتشینت، مایه مباهات دوستداران و بهت و سر در گمی دشمنان آشنا و 
 
بیگانه بود. مواضع حکیمانه و جسارت و شجاعت کم نظیرت، دسیسه های 
 
شیاطین را نقش بر آب می نمود و کلام انقلابی ات، ملت ها را به بیداری و جنبش 
 
وامیداشت.
 
 
در طول سفر، حضور سرشار از صمیمیتت در جمع هموطنان، برای آنها مژده 
 
دلگرمی و غرور بود در غربت. 
 
آن زمان که در میان عدالتخواهان و صلح طلبان، حتی غیر هم کیش و هم وطن، 
 
حضور می یافتی و از عقاید و آرمان های الهی ات می گفتی، روشن می ساختی 
 
راه را، پیش چشمان آنان که در پی حقیقت بودند. 
 
 
از سفر پر افتخارت که باز می گشتی، پر از شور و شعف بودیم از آن همه فخر و 
 
شکوه؛ به استقبالت می آمدیم و منور می ساختیم دیدگانمان را به دیدار بنده 
 
صالحی که از حجی ابراهیمی بازگشته بود. 
 
 
اما اکنون . . . 
 
باز هم باید تنمان بلرزد که چه گفته خواهد شد و این سفر با چه توشه ای پایان 
 
خواهد یافت و اینکه آیا نشانی از اقتدار وطن آریایی مان خواهیم دید یا اینکه 
 
باز هم . . . 
 
اما باکی نیست، چرا که پیش از این برای تن های لرزان چاره ای پیدا شده و 
 
تکلیفمان روشن است . . . باید برویم به جهنم! . . .
 
 
 
 
چقدر جای خالی ات حس می شود فرمانده!
 
کاش در این جایگاه می ماندی و باز هم آبروداری می کردی.
 
دلم شجاعت، جسارت و آتشین کلام احمدی نژادی می خواهد.
 
 
 
 
به امید آن روز که بار دیگر شاهد به لرزه افتادن کاخ های ظلم باشیم.
 
سلامت و پیروز باشی فرمانده
 
 
 
 
                            می آید بهار، 
 
                                       که زنده است یار، 
 
                                                         که زنده باد بهار

http://media.farsnews.com/Media/8803/ImageReports/8803181318/20_8803181318_L600.jpg