تهیه‌کننده «عموپورنگ» گفت: فضای این دیدار خیلی خوب بود و از اینکه توانسته بودیم باعث خوشحالی مقام معظم رهبری شده باشیم ما هم خوشحال بودیم و این دیدارها در روحیه ما خیلی تاثیر مثبتی داشته است.

 


به گزارش پایـگاه جوان انقلابی ؛  مسلم آقاجانزاده و امیر محمد متقیان و داریوش فرضیایی به عیادت رهبر معظم انقلاب رفته بودند.مسلم آقاجانزاده در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، گفت: در این دیدار مقام معظم رهبری تأکید داشتند که برنامه شما باید دینی باشد و البته دینی هم هست.

ـ

وی افزود: مقام معظم رهبری با اشاره به دیدار ۶ سال پیش این گروه با ایشان، این دیدار را با جزئیات به یاد داشتند و حتی اشاره ای به گفتگوی آن دیدار با امیر محمد نیز داشتند.

آقاجانزاده اضافه کرد: مقام معظم رهبری و امیرمحمد متقیان با یکدیگر گفتگویی انجام دادند و حضرت آقا به جمله عمو پورنگ در دیدار شش سال گذشته اشاره کردند که امیر محمد در آن دیدار گفته بود: عمو پورنگ من را از تخم مرغ شانسی پیدا کرده است.امیر محمد در این دیدار به رهبر انقلاب گفت: آن موقع جوان بودیم و جاهل! شما به بزرگی خودتان ببخشید که رهبر معظم انقلاب هم با خنده فرمودند: یعنی الان پیر شده ای؟!

ـ

تهیه‌کننده «عموپورنگ»‌ گفت: فضای این دیدار خیلی خوب بود و از اینکه توانسته بودیم باعث خوشحالی مقام معظم رهبری شده باشیم ما هم خوشحال بودیم و این دیدارها در روحیه ما خیلی تاثیر مثبتی داشته است.

ـ

javanenghelabi - agha 53

S M S : ۳۰۰۰ ۲۸ ۲۸ ۳۸         E – mail : info@javanenghelabi.ir