دولت بهار: اگر چه با گذشت 100 روز هنوز از جزییات این طرح هم خبری نیست اما تنها طرح استثنایی دولت در عرصه اقتصادی در حقیقت قابلیت اجرا در سه سال اینده را ندارد و همه این تبلیغات در باره مسکن اجتماعی درباره پروژه هایی است که با توجه به هزینه های زیاد مسکن مهر اجرای ان از سال 95 خواهد بود .

 


مهران ابراهیمیان/ فقط اصولگراها و منتقدان دولت نیستند که با گذشت 100 روز از عمر دولت خواستار ارایه برنامه های اقتصادی در عرصه های مختلف  اقتصادی از اشتغال تا راه اندازی چرخ تولید و کنترل تورم و نقدینگی و سیاست های پولی – مالی راه گشا از دولت هستند .بلکه این روزها بهانه گزارش 100 روزه دستمایه بسیاری از طرفداران شده تا به این موضوع پرداخته و با ادبیات نرم تری نگرانی خود را در این باره بیان کنند . نگاهی به سرمقاله روزنامه دیروز دنیای اقتصاد ، مقالات متعدد در مهرنامه ، نسیم بیداری و... همه با ادبیاتی نرم براین موضوع تاکید دارند که : ادامه امید تنها با برنامه جامع و کامل در اقتصاد میسر است .
 اما در این باره دولت اعتدال ظاهرا در حوزه های کلیدی مورد اشاره برنامه ای راهگشا ارایه نکرده  یا نتوانسته ارایه کند  به نحوی که ترجیح داده بیشتر از همه به نقد پر قدرت گذشته بپردازد و از این رهگذر خلا برنامه های خود را پر کند .
 اما در این میان یک استثنا عجیب والبته سوال برانگیز وجود  دارد . طرح مسکن اجتماعی !
 در حالی که روحانی در برنامه های مختلف تبلیغاتی همواره بر ادامه طرح مسکن مهر تاکید داشت اما اخوندی وزیر راه و شهرسازی  از فردای روز رای اعتماد بر طبل تعطیلی مسکن مهر زد ودرکنار ان طرح « مسکن اجتماعی» ترجیح بند سخنانش کرد .
این  به معنای وجود برنامه ای برای یکی از معضلات اقتصادی یعنی مشکل مسکن بود. مشکلی که بر اساس قانون اساسی باید توسط دولت رفع و شرایط خانه دار شدن مردم کشور را فراهم کند .
این طرح همچنان در حال تکمیل و بزرگ شدن است و تاکنون به سه بخش مختلف اجتماعی ، حمایتی و ازاد تبدیل شده و بر اساس الگو برداری از طرح های مسکن سازی امریکایی در حال تکمیل است و عبده تبریزی متولی تدوین و هماهنگی ایده هاست .
گفته شددلیل اصلی این ایده مبهم که بخش هایی از ان در برنامه پایش توسط عبده تبریزی رونمایی شد ، نقش تورم زای مسکن مهر بود .نقشی که مردم را بر سر دوراهی قرار می داد .
آخوندی در یکی از اظهارات خود اعلام کرد بود:  40 درصد از تورم کنونی پیامد پروژه مسکن مهر است و مردم باید بین این دو یکی را انتخاب کنند!
این طرح مسکن حمایتی و حذف نام مسکن مهر  در صد روز اول را می توان در قالب استراتژی  دولت در عرصه اقتصاد  ارزیابی کرد  . قرار براین بود که دولت جدید شتاب زده بسیاری از مصوبات و عملیاتهای اقتصادی دولت قبلی را لغو ویا بسیاری از پروژه هایی که انجام می شد را متوقف کند .
اما وقتی با واکنش مسولان بلند پایه کشور ، نمایندگان مجلس و مردم مواجه شد با یک  عقب نشینی اشکار هزینه های مسکن مهر را تا 50 هزار میلیارد تومان و زمان تکمیل پروژه ها را 3 سال براورد کردو گفت این طرح تا اخرین نفری که ثبت نام کرده است ادامه پیدا می کند . اما دیگر فرد جدید و پروژه جدیدی تعریف نمی شود .
به همین ترتیب در استانه ارایه گزارش 100 روزه نیز مشاور اخوندی خبر از رونمایی طرح اجتماعی ؛ حمایتی در روزهای اخیر خبر داد اما یک جمله کلیدی دیگر نیز بیان کرد : طرح های مسکن احتماعی و حمایتی که برای دهک های 2و 3 جامعه طراحی شده به این زودی قابل اجرا نیست .
 به عبارت بهتراگر چه با گذشت 100 روز هنوز از جزییات این طرح هم خبری نیست اما  تنها طرح استثنایی دولت در عرصه اقتصادی در حقیقت قابلیت اجرا در سه سال اینده را ندارد و همه این تبلیغات در باره مسکن اجتماعی درباره  پروژه هایی است که با توجه به هزینه های زیاد مسکن مهر اجرای ان از سال 95 خواهد بود . و نکته مهم تر این که طرح های مذکور بر اساس ادعای مسولان راه و شهرسازی تنها برای 50 هزار واحد در  سال است که در مقایسه با تقاضای سالانه یک میلیون و 200 هزار واحدی طی این سالها فقط 4.1 درصد بازار مسکن را ساماندهی خواهد کرد .

http://dolatebahar.com/