تصاویر/ عیادت دکتر احمدی نژاد از رهبر معظم انقلابدر پی عمل جراحی و بستری شدن رهبر معظم انقلاب، دکتر محمود احمدی نژاد به عیادت ایشان شتافت.

 


http://www.leader.ir/media/album/news/38382_856.JPGhttp://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/544915672-1-96347ed326e34fcaa11ff2adcc70e846.jpghttp://www.leader.ir/media/album/news/38385_777.jpghttp://www.leader.ir/media/album/news/38384_311.jpghttp://www.leader.ir/media/album/news/38386_899.JPG