بخشی از نظرات مبنایی احمدی نژاد در سال 84 همراه با پوستر مربوط در وبلاگ مردان بهاری، در آدرسهای زیر منتشر شده است:

http://entezarebahary.blogfa.com/post/54
http://entezarebahary.blogfa.com/post/53
http://entezarebahary.blogfa.com/post/52
http://entezarebahary.blogfa.com/post/51
http://entezarebahary.blogfa.com/post/49


 • اینکه 60 اقتصاد کشور در تهران وجود دارد، بزرگترین ناعدالتی است در کشور است.
 • نوکر مردم بودن و خدمتگزار جامعه بودن تنها واژه هایی است که مبنای تعامل مسؤولان با مردم می باشد.
 • تک تک مردم در مقابل همه مسائل کشور، هم حق دارند و هم مسؤولند.
 • مطمئناً اگر رئیس جمهور شوم دولت را به استانها می آورم و معاونان و وزرا را به شهرهای مختلف می فرستم و این تجربه موفق شهید رجائی را تکرار می کنم.
 • آبروی جمهوری اسلامی در گرو رفاه مردم است نه خرید ساختمان ها میلیاردی و دکورهای چندصدمیلیونی.
 • سود وامهای بانکی در روستاها و شهرهای کوچک باید نزدیک به صفر باشد تا در کشور شاهد رونق و آبادانی هرچه بیشتر باشیم.
 • فقر و گرسنگی عده ای از مردم باید خواب را ازچشم مسؤولان بگیرد.
 • کاخ نشینی و اشرافی گری دولتی، سرآغاز پیدایش بسیاری از مشکلات است.
 • مدیران مالک و حاکم برمردم نیستند، بلکه همواره خدمتگزار، همراه و جزئی از مردم اند.
 • مدیر تحول گرا هیچ رجحان ارزشی بر مردم ندارد. تفکر تحول گرا يعني فدا كردن خود به خاطر خدا و مردم.
 • مدیر اسلامی باید به گونه ای عمل کند که مردم شجاعانه از او انتقاد کنند، حرفشان را با او درمیان بگذارند و حقشان را بگیرند.
 • مسؤول خدمتگزار را با عناوينيچون ساده زيستي، مردم گرايي و پرهيز از تجمل گرايي و دنياطلبي به راحتی مي‌توان شناخت.
 • کسانی مورد توجه و علاقه مردم هستند که مردم صداقت را در وجود آنها باور کرده باشند.
 • ما دشمن دائمی نداریم، اما منافع دائمی داریم؛ اگر مصلحت کشور اقتضا کند با هر کشوری جز رژیم بی ریشه و غاصب صهیونیستی رابطه برقرار می کنیم.
 • پیشرفت کشور به تعداد سدها و پل ها نیست. به انسان هایی است که می توانند سد و پل و کارخانه بسازند.
 • با سپردن بسیاری از اختیارات به استانها، باید تنها در خصوص سیاستها و برنامه های کلان در پایتخت کشور تصمیم گیری کرد.
 •  
 • احمدی نژآد
 • فقر و گرسنگی عده ای از مردم باید خواب را ازچشم مسؤولان بگیرد.
 • کاخ نشینی و اشرافی گری دولتی، سرآغاز انحرافات و پیدایش بسیاری از مشکلات است.
 • مبارزه با فساد بدون نظارت مردمی امکان پذیر نیست. اصلاح سازمانهای اداری در گرو نظارت اقشار مختلف مردم است.
 • مدیران مالک و حاکم برمردم نیستند، بلکه همواره خدمتگزار، همراه و جزئی از مردم اند.
 • مدیر تحول گرا هیچ رجحان ارزشی بر مردم ندارد. تفکر تحول گرا يعني فدا كردن خود به خاطر خدا و مردم.
 • مدیر اسلامی باید به گونه ای عمل کند که مردم شجاعانه از او انتقاد کنند، حرفشان را با او درمیان بگذارند و حقشان را بگیرند.
 • مسؤول خدمتگزار را با عناويني چون ساده زيستي، مردم گرايي و پرهيز از تجمل گرايي و دنياطلبي به راحتی  مي‌توان شناخت.
 • کسانی مورد توجه و علاقه مردم هستند که مردم صداقت را در وجود آنها باور کرده باشند.
 • ما دشمن دائمی نداریم، اما منافع دائمی داریم؛ اگر مصلحت کشور اقتضا کند با هر کشوری جز رژیم بی ریشه و غاصب صهیونیستی رابطه برقرار می کنیم.
 • سیاست تنش زدایی و خروج از انفعال از اولویتهای سیاست خارجی در دولت اسلامی است.
 • آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی و مساجد مهمترین پایگاههای اصلی فرهنگ ساز در جامعه اسلامی محسوب می شوند.
 • پیشرفت کشور به تعداد سدها و پل ها نیست. به انسان هایی است که می توانند سد و پل و کارخانه بسازند.
 • باید بیشترین سقف هزینه ها صرف پژوهش، تحقیق و پیشرفت علم شود.
 • حرکت دانشجویی  بدون عدالت خواهی و ظلم ستیزی و تلاش برای استقرار ارزشهای اسلامی و الهی وجود خارجی ندارد.
 • دوره بازیهای سیاسی تمام شده است. باید با هوشیاری و با مطالبات بحق خود، کسانی را که به این بازیهای بیهوده دامن می زنند، طرد و منزوی کنیم.
 • منابع ملی و بانکی با کمترین سود ممکن باید در اختیار مردم قرار گیرد تا در پیشرفت کشور به کار گرفته شود.
 • با سپردن بسیاری از اختیارات به استانها، باید تنها در خصوص سیاستها و برنامه های کلان در پایتخت کشور تصمیم گیری کرد.

انصافاً کدام مدیر و مسؤول مملکتی در طول تاریخ این کشور به اندازه احمدی نژادمورد «انتقاد شجاعانه » مردم و ( بعضاً توهین و تهمت) قرار گرفته است؟!

تصویر پوستراحمدی نژآداحمدی نژآد

 • فقر و گرسنگی عده ای از مردم باید خواب را ازچشم مسؤولان بگیرد
 • کاخ نشینی و اشرافی گری دولتی، سرآغاز انحرافات و پیدایش بسیاری از مشکلات است.
 • مبارزه با فساد بدون نظارت مردمی امکان پذیر نیست. اصلاح سازمانهای اداری در گرو نظارت اقشار مختلف مردم است.
 • مدیران مالک و حاکم برمردم نیستند بلکه همواره خدمتگزار، همراه و جزئی از مردم اند.
 • مدیر تحول گرا هیچ رجحان ارزشی بر مردم ندارد. تفکر تحول گرا يعني فدا كردن خود به خاطر خدا و مردم.
 • سیاست تنش زدایی و خروج از انفعال از اولویتهای سیاست خارجی در دولت اسلامی است.
 • آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی و مساجد مهمترین پایگاههای اصلی فرهنگ ساز در جامعه اسلامی محسوب می شوند.

احمدی نژآد

 • تمام حرف ما دو کلمه بیشتر نیست عزیزان! «می شود»، «می توانیم».
 • جوانان ما ریاگریزند نه دین گریز! آنها از کسانی که به نام دین ، خلاف آن عمل می کنند، بیزارند.
 • تک تک جوانان ما سرمایه های کشورند. ضعف در مدیریت سرمایه هاست نه کمبود سرمایه
 • تهاجم فرهنگی بیشتر از آنکه دامن جوانان ما را بگیرد، گریبانگیر مسؤولین ما شده است.
 • ما نقش اول را در تمدن بشریت داشته ایم و کشور عقب مانده ای نیستیم، این باید در دل و ذهن همه جوانان ما نهادینه شود.
 • احمدی نژآد
 • ما نقش اول را در تمدن بشریت داشته ایم و کشور عقب مانده ای نیستیم، این باید در دل و ذهن همه جوانان ما نهادینه شود.
 • مدیریت اسلامی این نیست که هزاران نوکیسه ایجاد شوند حال آنکه جوان ما برای گردآوری یک سرمایه اندک معطل بماند.
 • تهاجم فرهنگی بیشتر از آنکه دامن جوانان ما را بگیرد، گریبانگیر مسؤولین ما شده است.
 • احمدی نژآد