آیت الله ناصری تأکید کرد:
ضرورت آگاهی تجار و کسبه از احکام کسب و کار

آیت الله ناصری ضمن تأکید بر اهمیت کسب و کار حلال، گفت: تلاش انسان برای معونه خود و خانواده عبادت است، وظیفه انسان است که روزی حلال کسب کند و این کسب روزی حلال یکی از عبادات مهم است.

آیت الله محمد ناصری استاد اخلاق و عرفان حوزه علمیه اصفهان، با اشاره به اهمیت تلاش انسان برای کسب روزی خود و خانواده، تصریح کرد: وظیفه همه انسان‌هاست که معونه خود و خانواده خود را تأمین کنند، تأمین روزی خانواده از راه حلال بسیار حائز اهمیت است.
وی در ادامه افزود: حتی اهل بیت هم مشغول کسب و کار و کاسبی می شدند و از راه های غیر متعارف زندگی خود را اداره نمی کردند، خداوند متعال دوست دارد زحمت کشیدن بندگان خود را برای تحصیل روزی حلال ببیند، تلاش برای کسب روزی حلال از بزرگترین عبادات است.
استاد اخلاق و عرفان حوزه علمیه اصفهان با اشاره به لزوم کسب روزی حلال برای امرار معاش خاطر نشان کرد: در گذشته اهل بازار و تجار و کسبه به درس علما مراجعه می کردند تا از احکام شرعی و اصول فقهی کسب و کار و تجارت آگاه شوند و البته لازم است که انسان احکام شرعی مکاسب را بداند و به آن عمل کند تا روزی حلال به دست آورد.
آیت الله ناصری اظهار کرد: انسانی که به وظایف شرعی خود عمل کند از حمایت و یاری خداوند برخوردار است، کسب و کار و تلاش برای کسب روزی نباید انسان را از آخرت خود باز دارد، انسان باید به گونه‌ای زندگی کند که هم امور دنیایی و هم آخرت خود را آباد کند.
 وی دنیا را مزرعه آخرت خواند و گفت: انسان باید دنیا را مزرعه ای برای آخرت خود قرار دهد و تلاش کند تا در این دنیا توشه آخرت خود را به دست آورد و به گونه‌ای زندگی کند که هم دنیای او تأمین شود و هم آخرت خود را آباد کند، مهمترین توشه برای تجارت آخرت ایمان به خدا است.

 

 

http://is-hozeh.ir