دولت بهار: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه خواست تا کیفرخواست مهدی هاشمی به صورت عمومی منتشر شود.
 اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برگزاری دادگاه مهدی هاشمی گفت: انتظار ما از دادگاه این است که کیفرخواست آقای مهدی هاشمی را علناً منتشر کنند تا مردم در جریان اتهامات اقتصادی وی قرار بگیرند.

وی افزود: هرچند مهدی هاشمی اتهامات سیاسی بیشماری در پرونده خود دارد اما مهمترین دلیل برای دادگاهی شدن وی قطعاً اتهامات اقتصادی است که به عنوان مثال می‌توان به پرونده استات اویل و دادگاهی که در این زمینه برگزار شد اشاره کرد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه امیدوار هستیم کیفرخواست آقای هاشمی رسماً منتشر شود، اظهار داشت: خوب بود که دادگاه وی علنی برگزار می‌شد و یا حداقل تعدادی از مردم یا نمایندگان مردم در این دادگاه حضور می‌یافتند که این اثر خوبی در جامعه می‌توانست داشته باشد و پس از آن مردم قضاوت نهایی خود را از اقدامات این فرد داشته باشند.

کوثری با بیان اینکه باید آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی اجازه بدهند که پرونده فرزندشان به شکل عادی در دادگاه بررسی و رسیدگی شود، تصریح کرد: اینکه تا به امروز دادگاه وی برگزار نشده قطعاً به دلیل فشارهای خارجی بوده است و این زیبنده قوه قضائیه نیست و خوشحال هستیم که امروز قوه قضائیه تصمیم سرنوشت‌ساز خود را در برگزاری دادگاه مهدی هاشمی گرفته و  انتظار است کیفرخواست نیز به صورت عمومی منتشر شود.

 

دولت بهار