دادگاه مهدی هاشمی، غیر علنی برگزار می شود


به گزارش میدان ۷۲، یک منبع آگاه در دستگاه قضایی کشور در گفت وگو با خبرنگار قضایی فارس با اشاره به اینکه فردا با توجه به تعیین وقت قبلی، دادگاه مهدی هاشمی به ریاست قاضی مقیسه برگزار می شود، گفت: تصمیم گیری درباره برگزاری دادگاه به صورت علنی یا غیرعلنی بر عهده قاضی دادگاه است.

وی افزود: اما با توجه به برخی از موارد اتهامی موجود در پرونده این فرد، دادگاه فردا به صورت غیر علنی برگزار می شود.