يك ملت وقتى معتقد به جهاد شد، در همه‌ى ميدانها پيشرو است. جهاد فقط تفنگ به دست گرفتن نيست؛ جهاد اين است كه انسان خود را هميشه در ميدان حركت و مبارزه با مانعها و مانع‌تراشها ببيند، احساس تكليف كند، احساس تعهد كند؛ اين ميشود جهاد؛ جهاد اسلامى اين است.

جهاد گاهى با جان است، گاهى با مال است، گاهى با فكر است، گاهى با دادن شعار است، گاهى با حضور در خيابان است، گاهى با حضور در پاى صندوق رأى است؛

اين ميشود جهاد فى‌سبيل‌اللَّه؛ و اين است كه يك ملت را رشد ميدهد، طراوت ميدهد، تازگى ميدهد، اميد ميدهد و يك ملت پيش ميرود.

اين پايبندى را با استحكام فراوان حفظ كنيد. بدانيد اين پيشروى ادامه پيدا خواهد كرد و به توفيق الهى و به حول و قوه‌ى الهى، آن دشمنى‌ها هم به هيچ نقطه‌اى نخواهد رسيد و ملت ايران پيروز همه‌ى اين ماجراها خواهد بود.

 

مقام معظم رهبری  1389/8/2

 


 

 

 

يك ملت وقتى معتقد به جهاد شد، در همه‌ى ميدانها پيشرو است. جهاد فقط تفنگ به دست گرفتن نيست؛ جهاد اين است كه انسان خود را هميشه در ميدان حركت و مبارزه با مانعها و مانع‌تراشها ببيند، احساس تكليف كند، احساس تعهد كند؛ اين ميشود جهاد؛ جهاد اسلامى اين است. جهاد گاهى با جان است، گاهى با مال است، گاهى با فكر است، گاهى با دادن شعار است، گاهى با حضور در خيابان است، گاهى با حضور در پاى صندوق رأى است؛ اين ميشود جهاد فى‌سبيل‌اللَّه؛ و اين است كه يك ملت را رشد ميدهد، طراوت ميدهد، تازگى ميدهد، اميد ميدهد و يك ملت پيش ميرود. اين پايبندى را با استحكام فراوان حفظ كنيد. بدانيد اين پيشروى ادامه پيدا خواهد كرد و به توفيق الهى و به حول و قوه‌ى الهى، آن دشمنى‌ها هم به هيچ نقطه‌اى نخواهد رسيد و ملت ايران پيروز همه‌ى اين ماجراها خواهد بود. مقام معظم رهبری 1389/8/2

 

 

يك ملت وقتى معتقد به جهاد شد، در همه‌ى ميدانها پيشرو است. جهاد فقط تفنگ به دست گرفتن نيست؛ جهاد اين است كه انسان خود را هميشه در ميدان حركت و مبارزه با مانعها و مانع‌تراشها ببيند، احساس تكليف كند، احساس تعهد كند؛ اين ميشود جهاد؛ جهاد اسلامى اين است. جهاد گاهى با جان است، گاهى با مال است، گاهى با فكر است، گاهى با دادن شعار است، گاهى با حضور در خيابان است، گاهى با حضور در پاى صندوق رأى است؛ اين ميشود جهاد فى‌سبيل‌اللَّه؛ و اين است كه يك ملت را رشد ميدهد، طراوت ميدهد، تازگى ميدهد، اميد ميدهد و يك ملت پيش ميرود. اين پايبندى را با استحكام فراوان حفظ كنيد. بدانيد اين پيشروى ادامه پيدا خواهد كرد و به توفيق الهى و به حول و قوه‌ى الهى، آن دشمنى‌ها هم به هيچ نقطه‌اى نخواهد رسيد و ملت ايران پيروز همه‌ى اين ماجراها خواهد بود. مقام معظم رهبری 1389/8/2

 

 

http://lists.jamaran.ir/fa/Files/GalleryImage/2011/190863_copy_Fixd.jpg

 

 

http://lists.jamaran.ir/fa/Files/GalleryImage/2011/190859_copy_Fixd.jpg

 

 

http://lists.jamaran.ir/fa/Files/GalleryImage/2011/190894_copy_Fixd.jpg

 


يك ملت وقتى معتقد به جهاد شد، در همه‌ى ميدانها پيشرو است. جهاد فقط تفنگ به دست گرفتن نيست؛ جهاد اين است كه انسان خود را هميشه در ميدان حركت و مبارزه با مانعها و مانع‌تراشها ببيند، احساس تكليف كند، احساس تعهد كند؛ اين ميشود جهاد؛ جهاد اسلامى اين است. جهاد گاهى با جان است، گاهى با مال است، گاهى با فكر است، گاهى با دادن شعار است، گاهى با حضور در خيابان است، گاهى با حضور در پاى صندوق رأى است؛ اين ميشود جهاد فى‌سبيل‌اللَّه؛ و اين است كه يك ملت را رشد ميدهد، طراوت ميدهد، تازگى ميدهد، اميد ميدهد و يك ملت پيش ميرود. اين پايبندى را با استحكام فراوان حفظ كنيد. بدانيد اين پيشروى ادامه پيدا خواهد كرد و به توفيق الهى و به حول و قوه‌ى الهى، آن دشمنى‌ها هم به هيچ نقطه‌اى نخواهد رسيد و ملت ايران پيروز همه‌ى اين ماجراها خواهد بود. مقام معظم رهبری 1389/8/2

 

به نقل از : قرار گاه مرجع مطالعات زنان و عفاف و حجاب

 


برچسب‌ها: امام خامنه ای, جبهه, دفاع مقدس, زن, حجاب و شهدا

+ نوشته شده توسط زینت زن=حفظ حجاب Hejab pix در پنجشنبه 1392/07/04 و ساعت 12:1 | آرشیو نظرات

 

رهسپاریم با ولایت تا شهادت

 

رهسپاریم با ولایت تا شهادت

 

http://hejabpix.blogfa.com/