لاح اصلی من حجابم بود...

سلاح اصلی من حجابم بود

 

زن و مرد مسلح شده و اسلحه به دست گرفتند فقط برای نماز می‌توانستیم قدری استراحت کنیم، در تمام مدت اسلحه و چادر برکمرم بود. آموخته بودم اسلحه اصلی یک زن شیعه حجابش است.


آموخته بودم اسلحه اصلی یک زن شیعه حجابش است.

 آموخته بودم اسلحه اصلی یک زن شیعه حجابش است.

آموخته بودم اسلحه اصلی یک زن شیعه حجابش است.

آموخته بودم اسلحه اصلی یک زن شیعه حجابش است.

 


http://www.askquran.ir/gallery/images/58057/1jpg