تصاویر زیبا از مسلمانان فرانسوی در ماه مبارک رمضان

به گزارش پایگاه جوان انقلابی ؛خبرگزاری رویترز ، عکسی از یک کودک در حال تقلید نمازخـواندن در مسجـدی در شهر استراسبورگ فرانسه را به عنوان بهترین عکس تولیدی خود انـتخاب کرد. این عکـس روز چهارشنبه گذشـته، نخستین روز ماه رمضان در فرانسه، گـرفته شده بود. این عکس، به طور گسترده ای از سوی کاربران شبکه های اجتماعی بازنشر شده بود. رویترز روزانه ۴۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار کلمه خبر و گزارش خبری و به طور میانگین ۱۰۰۰ عدد عکس در روز تولید می کند و هر روز از میان عکس های تولیدی، بهترین را انتخاب می کند.

 


javanenghelabi - namaz 110

javanenghelabi - namaz 107

javanenghelabi - namaz 106

javanenghelabi - namaz 103

javanenghelabi - namaz 104

javanenghelabi - namaz 105

javanenghelabi - namaz 102

javanenghelabi - namaz 101

javanenghelabi - namaz 109

javanenghelabi - namaz 108

http://javanenghelabi.ir/?p=3792