رییس جمهور در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد:

ملت ایران نشان داد، تهدید کارساز نیست


بار دیگر تکرار می‌کنم، ملت ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست، بعد از مذاکرات جامع، بعد از توافق نهایی، یک سال دیگر، کسی نیاید بگوید که ما مانع شدیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. این از آن جوک‌های خنده‌دار تاریخی است. ایران هیچ‌گاه دنبال سلاح هسته‌ای نبوده است. این موضوع را من نمی‌گویم آژانس هر بار که آمد و بازرسی‌های گسترده‌ای انجام داد، گفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران انحرافی پیدا نکرده است، این به آن معناست که ایران هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. اگر دنیا هدفش این است که ایران فعالیتش انحرافی نداشته باشد، بداند خود به خود به قول علما تحصیل حاصل است و خودبه خود انجام شده است، اما اگر کسی دنبال این است که ایران را از توسعه باز بدارد، این کار امکان ناپذیر خواهد بود، فناوری هسته ای برای توسعه ایران است. این فناوری بومی شده، این فناوری را جوانان کشور، دانشمندان و اساتید کشورمان با تلاش و کوششی که حداقل از سال ۱۳۶۷ آغاز شده تا امروز ادامه دادند و به ثمر رساندند و ادامه خواهند داد و آماده هستیم که در این راستا با دنیا و آژانس همکاری کنیم تا شبهات و ابهاماتی که در این زمینه آفریده شده به طور کامل مرتفع شود.