دوران بيدارى اسلامى
دوران كنونى، دوران بيدارى اسلامى است؛ و فلسطين در كانون اين بيدارى قرار گرفته است. اكنون نزديك به شصت سال از اشغال فلسطين مى‏گذرد و ملت مظلوم فلسطين دوران‏هاى پرمحنتى را با آزمون‏هاى گوناگون گذرانيده‏اند؛ از مقاومت‏هاى مظلومانه و مأيوسانه‏ى آغاز ماجرا و آوارگى و غربت و مشاهده‏ى نابودى خانه و كاشانه و قتل‏عام عزيزان و كسانشان، تا پناه بردن به مجامع بين‏المللى و تا روى آوردنِ به معامله‏هاى بى‏فرجام سياسى و قمار سراسرباختِ مبارزه‏ى با اشغالگر و واسطه كردن قدرت‏هايى كه خود مجرم اصلى در بروز و تداوم اين محنت بوده‏اند. محصول اين تجارب تاريخى، نسل نو و بالنده‏ى آن ملت رشيد و شجاع را به قله‏ى بيدارى و آزادگى رسانيد و آتشفشان انتفاضه را پديد آورد.در جهادِ فلسطين و در جهادِ دنياى اسلام، شرط اصلى موفقيت، پاى فشردنِ بر اصول است. دشمن همواره ربودن اصول را هدف مى‏گيرد و با خدعه و وعده و تهديد، بر چشم پوشيدن از آن اصرار مى‏ورزد. با حذف يا كمرنگ شدن اصول، دنياى اسلام شاخص‏هاى راهنما را گُم مى‏كند و محكومِ قواعدى مى‏شود كه دشمن آن را تعيين كرده است و نتيجه معلوم است. غالباً بعضى در ميان خودِ ملت‏هاى ما و از خودِ ما، به پيروى از دشمن، ما را به رها كردن اصول‏مان توصيه مى‏كنند و آن را تاكتيك و تدبير مى‏نامند! انگيزه‏ى آنان هر چه باشد - غفلت يا طمع و خيانت - آنان مصداق اين كلام خداوندند: «فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى‏اللَّه ان يأتى بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسرّوا فى انفسهم نادمين». آنان از كمك به دشمن هيچ سودى نمى‏برند. امريكا و غرب، بارها نشان داده‏اند كه حتى به تسليم‏شدگان هم رحم نمى‏كنند و چون تاريخ مصرف همكارى كنندگان به پايان برسد، به‏آسانى آنان را به دور مى‏افكنند. برخى ديگر، قدرت دشمن را به رخ مى‏كشند و حق‏طلبان را از اصطكاك با آن بيم مى‏دهند. در اين سخن، مغالطه‏ى خطرناكى نهفته است. اولاً، دشمنى كه انسان خردمند از اصطكاكِ با او پرهيز مى‏كند، دشمنى است كه هويت او و منافع حياتى او و اصل وجود او را هدف گرفته است؛ مقاومت در برابر چنين دشمنى، حُكم قاطع خرد انسانى است؛ زيرا بديهى است كه خسارت قطعىِ ناشى از تسليم در برابر آن، همان خسارت احتمالى ناشى از مقابله با اوست؛ به اضافه‏ى ذلت و تحقير.
به ملت شجاع و مقاوم فلسطين عرض مى‏كنم: 
شما با جهاد و صبر و مقاومت درخشان خود دنياى اسلام را سرافراز كرديد و ملتى نمونه شديد؛ بار سنگين اين محنت بزرگ پشت شما را خم نكرد و خون مطهر شهيدان‏تان عزم و استقامت‏تان را ريشه‏دارتر ساخت؛ دشمن شما با سفّاكى و بى‏رحمى خود، با كشتار و تخريب و آدم‏ربايى و وحشيگرى خود، نتوانست شما را عقب براند و امروز شما از هميشه قوى‏تريد. خون شهداى بزرگى چون «شيخ احمد ياسين» و «فتحى شقاقى» و «رنتيسى» و جوانان شهادت‏طلب و ديگرِ شهداى مظلوم شما، تاكنون بر شمشير دشمن پيروز شده و از اين پس به حول و قوه‏ى الهى بيشتر پيروز خواهد شد. ما در جمهورى اسلامى ايران و يقيناً انبوه مسلمانان و آزاديخواهان در سراسر جهان در غم و محنت شما خود را شريك مى‏دانيم. شهيدان شما، شهيدان ما؛ رنج و اندوه شما، رنج و اندوه ما؛ و پيروزى شما، پيروزى ماست.
بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در سومين كنفرانس بين‏المللى قدس و حمايت از حقوق مردم فلسطين ۱۳۸۵/۰۱/۲۵