اینفوگرافیك | عاقبت اعتماد به آمریكا

Description: http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/spacer.gifحضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آستانه سیزدهم آبانماه ۹۲، به تبیین «رویكرد استكباری» دولت آمریكا پرداختند و فرمودند: «هر ملّتى به آمريكا اعتماد كرد، ضربه خورد؛ حتّى آن كسانى كه دوست آمريكا بودند
در این اینفوگرافیك نمونه‌هایی از اعتماد سردمداران وابسته به آمریكا و عاقبت آنان به روایت رهبر انقلاب مرور شده است

.http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=24425#196218

 

 


http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=24425#196218