شکسته شدن قبح ارتباطات زن و مرد، بی تفاوتی به منکر در جامعه، شکاف بین اعضای خانواده، ارتباطات نا مشروع و هزاران اتفاق ناپسند دیگری که امروز در برخی از عناصر جامعه بیش از پیش نفوذ کرده است حاصل القائات الگوهای غربی با استفاده از رسانه ها به این ملت بوده.

از دوست پسر داشتن زنان متأهل تا کشف حجاب در شبکه های اجتماعی/ وقتی پای ماهواره به زندگیمان باز می شود +فیلم

 


ختصاصی تأثیر | این روزها آنقدر سخنان شاذ از مسئولین این کشور به گوشمان می رسد که دیگر نمی توان به تمام آنها پرداخت، نه اهل حاشیه نگاری هستیم و نه زرد نگاری، اما وقتی دغدغه وزرای ما مسائلی همچون رفع فیلتر فیس بوک می شود و دغدغه رئیس جمهور ما آزادی ماهواره، یا هنوز در تبلیغات انتخاباتی گیر کرده اند و به دنبال رأی یک عده خاص هستند و یا کلاً به سخنان زرد علاقمندند.

دکتر حسن روحانی دیدگاهی را این روزها بیان کردند که معلوم نیست از کدام تحقیقات میدانی به این نتیجه رسیده اند.

اهمیت ویدیو در ترغیب جوانان به حضور در جبهه های دفاع مقدس و عدم تأثیر ماهواره بر فرهنگ و تمدن این کشور از آن دسته از تحقیقات بسیار مبسوط دکتر روحانی بوده است!!!

آقای رئیس جمهور با اندکی تأمل می توان به این نتیجه رسید که اساس تکنولوژی بسیار خوب و مفید است.

ویدیو، شبکه های اجتماعی و ارتباطات ماهواره ای اگر در اختیار اسلام قرار گیرند عامل پیشبرنده در رسیدن جهانیان به اهداف اسلامی است.

اما آنچیزی که اکنون در فضای رسانه ای جهان حاکم است، مدیریت علنی و غیر علنی صهیونیست ها بر این عرصه است.

با این اوصاف قطعاً رسانه ای که از طریق صهیونیست ها تغذیه می شود نمی تواند در راستای اهداف اسلامی قدم بردار هیچ، بلکه به فکر ریشه کن کردن ادیان الهی است.

این سخنان شما که فرمودید “ماهواره آمد نه ایمان مردم پر زد نه هویت مردم از دست رفت” نشان از این دارد که به تهاجم فرهنگی ]حداقل در حوزه رسانه[ هیچ اعتقادی ندارید، مغایرت بعضی از رفتارها با فرهنگ اسلامی ایرانی و همخوانی این رفتارها با تبلیغات دشمن در رسانه هانیازی به اعتقاد به تهاجم فرهنگی ندارد و می توانید به باسواد های اطراف خود بسپارید در این خصوص تحقیقات میدانی کنند تا به حقایق جامعه آگاه تر شوید.

شکسته شدن قبح ارتباطات زن و مرد، بی تفاوتی به منکر در جامعه، شکاف بین اعضای خانواده، ارتباطات نا مشروع و هزاران اتفاق ناپسند دیگری که امروز در برخی از عناصر جامعه بیش از پیش نفوذ کرده است حاصل القائات الگوهای غربی با استفاده از رسانه ها به این ملت بوده.

جهت اطلاع خوانندگان یک نمونه از اثرات ماهواره بر یک خانواده ایرانی را برایتان بازنشر می کنیم تا مخاطبان قضاوت کنند.

«البته ممکن است فیلم زیر برای افرادی که غرق شده در فرهنگ غرب باشند هیچ جای تأسفی نداشته باشد که روی صحبت ما با آنها نیست»

سخنان دکتر روحانی در خصوص ماهواره و تأثیرات آن

 

اختصاصی تاثیر