مشرق : حجـت الاسلام آقاتهـرانی شرح ماجرای دیدارش با دکتر احمـدی نـژاد را اینطور بیان می کند : بنده تازه ازسفر از چین برگشته بودم که مطلع شدم آقـای احمـدی نژاد درجلسات هیات دولت شرکت نمی کند. بعد از شرکت در جلسه مجلس تصمیم گرفتم با دکتر احمــدی نژاد دیداری داشته باشم ؛ آقـای لاریجـانی به من گفـت من با رفتـن شما مخالفم و بنده عرض کـردم بنده مـانعی برای این دیدار نمی بینـم. درمقـابل آقای لاریجانی اصرار کردند که لااقل استخاره کنید که بنده عرض کـردم به نظر من اینجـا جای استخـاره نیست.

ـ

javanenghelabi.ir 1392 (142)

www.tassir.ir/?p=1144