اهـل سیـاست به نیـکی می داننـد کـه برای وقـوع این اتفــاق مهـم ، احتیاج به زمینه سازی و مقدمه چینی همچـون ایراد چند و یا حداقل یک  سخنرانی علیه رهبـری و یا با تحریک احساسات  مردم ،  و یا لااقل با لغو دیدارهای هفتـگی خود با رهبـری مقدمه این عمل را فراهم سازد  که هیچ کدام از این اتفاقات پیش فرض به وقوع نپیـوستـه و در همین مدت نیز آقـای دکتـر احمـدی نژاد با رهبری معظـم انقـلاب سه دیـدار داشتـه اند و رهبــری عزیز نیز در این مدت و در سخنرانی خویش صریحا از دولـت و شخص رئیس جمهور دفاع نموده اند.

ماجرای 11روز خانه نشینی احمدی نژاد

 


همه ی مخالفـان و منتقدان آقای دکتـر احمـدی نـژاد تحصن خودسـاخته رئیـس جمهـور را یازده روز اعلام کرده اند ؛ درحالی کـه به استناد به سـایت های خبـری معتبر می توان به نیکی دریافـت که به مدت یک هفته هیـچ خبری از آقای احمـدی نژاد و حضـور و سخـنرانی  و اعمال ایشـان منتشر نشده است. در اینجا فقط تیتر اخبـار سایـت فـارس نیوز  متعلق به سپاه پاسـداران رادر فروردین و اردیبهشـت سال ۱۳۹۰ می آوریم :

۱۸ فروردین ۱۳۹۰

 دکتر احمـدی نـژاد در ادامـه سفرهـای استـانی وارد کرمانشـاه شد.

۲۴ فروردین ۱۳۹۰

 دکتر احمـدی نـژاد در ادامـه سفرهـای استانی وارد سیستـان و بلوچستـان شـد.

۲۸ فروردین ۱۳۹۰

 دکتر احمـدی نـژاد با قبـول استعفـای وزیر اطـلاعات ، وی را به عنـوان « مشـاور رییس‌جمهـور در امـور اطـلاعاتی » منصـوب کـرد.

۳۰ فروردین ۱۳۹۰

 ابقـای حجت الاسلام  مصلحی با انتشـار حکم حکومتی حضرت امام خامنـه ای روحی فـداه

۳۱ فروردین ۱۳۹۰

 دکتر احمـدی نـژاد در ادامه سفـرهای استـانی وارد کردستـان شد.

۱  اردیبهشت ۱۳۹۰

 به منظـور افتتـاح ١۶١٢ واحـد مسکونی مهـر ؛  دکتر احمـدی نـژاد وارد ایلام شد.

 

۳  اردیبهشت ۱۳۹۰

 حضـرت امـام خامنـه ای : تحلیلهـا را بردند به این سمت که بله ، در داخل نظام جمهورى اسلامى شکاف ایجاد شده است ، حاکمیت دوگـانه شده است ، رئیس جمهور حرف رهبرى را گوش نکرده است! دستگاه‌هاى تبلیغاتىِ خودشان را از این حرفهاى سست و بى‌پایه پر کردند… خب ، واقعاً در کشور دارد خدمت انجام میگیرد …… بحمـداللَّه امـروز کـار دارد انجام میگیرد. مسئولین دولتى هم حقاً و انصافاً دارند تلاش میکنند ؛ هم اعضاى دولت ، هم بخصوص خود رئیس جمهور. اینها شب و روز ندارند ؛ من مى‌بینم، من از نزدیک شاهدم. اینها دائم مشغول کارند ، مشغول خدمت و تلاشند…

۷  اردیبهشت ۱۳۹۰

 گفت‌وگـوی تلفنی دکتر احمـدی نـژاد  با رئیس‌جمهـور ترکمنستـان

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

 دکتر احمـدی نـژاد لایحه عضویـت ایـران در موسسـه “ریسکام” را تقدیم مجلس کرد

۱۰  اردیبهشت  ۱۳۹۰

 رئیـس‌جمهـور در پیـامی به جشنـواره بیـن‌المللی فرهنـگی هنـری خلیج‌فارس تاکید کرد :

تـلاش بـرای روسیـاهی و پشیمـانی دشمنـان هویـت ، تاریـخ و فـرهنگ درخشـان دینی و ملی.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

 دکتر محمـود احمـدی نـژاد در جلسـه هیأت دولــت :

ولایـت فقیـه راه امـام زمـان عجـل الله تعـالی فرجـه الشـریف است. رهبر معظـم انقـلاب در طول دوره ریاست جمهوری بنده ، همواره با روشـن‌بینی ، هوشمنـدی و دقـت هرچـه تمـام‌تر کمک، مدیریـت و هدایـت می‌کننـد و دولـت همیشـه از رهنمـودهای ایشـان بهره برده است….

دولـت حاضر ، تنهـا دولتی اسـت که همـه اعضـای آن بر موضـوع ولایـت فقیه متفق‌القول هستند و میثاق بستـه‌اند تا از آن تبعیـت کننـد. دولـت تا آخـر پـای پرچـم ولایـت فقیـه ایستـاده اسـت و وظـایف خـود را بـه‌طور کامـل انجـام خواهـد داد. البتـه دورکـاری و خـانه‌نشینی چند روزه دلایـلی دارد که ایـن دلایـل را در دل خـود نگـه می‌دارم.

اختصاصی تاثیر